El Concurs penalitza els castells carregats

El Concurs de Castells de Tarragona té una nova taula de punts de cara a la propera edició (2014) i es començarà a aplicar a partir de l’1 de setembre d’enguany. Aquesta puntuació s’utilitzarà per a elaborar la classificació que dóna accés a les tres jornades que comptarà la propera edició (les dues de l’antiga plaça de graus i el Concurset de Torredembarra, que passarà a integrar-se a la competició).

La nova taula gairebé manté el mateix ordre de tots els castells descarregats. Tan sols s’ha modificat la posició de dos castells: el 7de8, que passa a estar per sota del 2de8 amb folre, i el 7de7 , que passa a estar per sota del 5de7 amb agulla.detall Concurs de Castells

On si hi ha canvis substancials és amb els castells només carregats. La taula presenta una divisió clarament marcada entre grups (categories/gammes). La penalització dels castells únicament coronats ha provocat alguns canvis destacats en l’ordenació per punts. Es tracta d’unes variacions que no deixaran ningú indiferent i que intencionadament el Consell Assessor ha aplicat per avançar en el camí de premiar els castells descarregats. Amb la nova taula, el castell més ben puntuat, dels assolits fins ara, passar a ser el 3de10 amb folre i manilles en lloc del 2de9 sense manilles carregat. La nova taula també ha provocat canvis en el llistat de millors actuacions, si s’aplica aquesta nova puntuació.

El disseny de la taula, en set grups, permetrà incloure noves construccions (si fos el cas) sense haver de tocar totes les puntuacions. Es revisarà els anys senars; per tant, l’actual taula serà vigent com a mínim fins el Concurs del 2014.

Els divuit integrants de l’assessora han debatut en diverses sessions la taula, i tot i que els conceptes generals han precisat de votacions, el resultat final s’ha aprovat amb total consens. Sobre alguns debats cal esmentar que la valoració del 9de8 no ha estat tan polèmica com aparentment havia de ser, al no tractar-se d’un tema de posició a la taula. En canvi, sí que va aparèixer el debat sobre la dificultat del 7de8, finalment devaluat al posar en valor el 2de8 amb folre. El Consell, a més, ha actuat d’ofici per tal de mantenir castells que haurien sortit de la taula segons el protocol d’inclusió i exclusió d’estructures.