3de9f: 750 descarregats

El 3de9 amb folre està a punt de celebració: 750 descarregats. Aquesta és la xifra a la qual s’arribarà i se superarà, previsiblement, aquest cap de setmana. Des del primer completat, el 26 d’octubre de 1986 per la Colla Joves dels Xiquets de Valls, s’han finalitzat 749. Dels quals, precisament la Colla Joves n’ha descarregat 99, o sigui el proper serà el seu número 100.

Els Castellers de Vilafranca en porten 219 descarregats, el 79% dels que han provat. Unes xifres estratosfèriques comparat amb la mitjana de colles de 9.  Només el Minyons de Terrassa tenen un millor percentatge, amb el 85% de descarregats i estan a dos d’arribar als 200 entre carregats i descarregats.

La mitjana de les dotze colles que l’han fet és del 67% de completats. A banda de verds i malves, tan sols els Capgrossos de Mataró estan per sobre de la mitja amb un 76% de descarregats. Les dues colles de Valls registren un 63% culminats i la Jove de Tarragona se situa en el 51%.

Aquestes dades fan referència al conjunt d’intents des que fa 27 anys se’n va fer el primer. Algunes colles han millorat el seu percentatge respecte els primers anys, en què el 3de9 amb folre era el sostre.

El 3de9f era moderna 3de9f desc % carr. int. id.
C.VELLA X.VALLS 159 122 63% 37 28 7
C.JOVES X.VALLS 128 99 63% 29 19 11
C.VILAFRANCA 239 219 79% 20 16 21
M.TERRASSA 198 185 85% 13 12 7
C.JOVE X.TARRAGONA 60 40 51% 20 13 5
C.TERRASSA 1 0 0% 1 0 0
X.REUS 2 1 17% 1 3 1
X.TARRAGONA 19 11 31% 8 7 9
B.VILANOVA 5 2 11% 3 4 10
C.BARCELONA 14 8 21% 6 10 15
C.MATARÓ 59 55 76% 4 4 9
C.SANTS 14 7 37% 7 1 4
X.VILAFRANCA 0 0 0% 0 1 0
C.LLEIDA 0 0 0% 0 1 1
C.VILA DE GRÀCIA 0 0 0% 0 0 2
898 749 67% 149 119 102