Posar setens, prova de garantia

La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha col·locat setens del 3de10 amb folre i manilles a l’assaig, una prova determinant per calibrar les possibilitats d’èxit del monumental castell. Les proves a l’assaig serveixen de molt, més encara en castells on la complexitat de muntatge de les pinyes és tan complexa.

assaig 3de10fmLa campanya 3XL10 està donant els seus fruits i prova d’això són els assaigs que estan fent de 3de10fm. Mai fins ara, el vallencs, havien pogut fer una prova com aquesta, ni quan l’any 2000 van coronar-lo al Concurs i van intentar-lo per primer cop a la plaça del Blat. La prova més habitual sol ser fins a quints i en ocasions fins a sisens. La prova fins a setens requereix d’un contingent de castellers impressionant, a més de creure en la viabilitat de l’intent.

De cara a l’intent del castell de 10, els rosats, tenen al seu favor diferents factors imprescindibles. Han fet un procés de renovació (joventut i menys pes), dominen l’art dels folres i manilles com mai abans havien assolit i, per últim, han demostrat la capacitat de convocatòria necessària. Tres factors determinants.

3de10fm 7ns MTPosar setens seria l’equivalent a posar sisens en un castell de 9 o quints en un de 8. Però aquesta prova resulta encara més determinant en un castell de 10 per calibrar alçades i veure el comportament de la triple base amb gairebé tot el pes a dalt.

Minyons i verds també van alçar setens, abans de descarregar-lo
Els Minyons de Terrassa van posar setens en un assaig previ al primer intent de castell de 10 de la història, dies abans de la seva Festa Major. El 22 de novembre del 1998, fa quinze anys, van descarregar-lo.

3de10fm assaigEls Castellers de Vilafranca no va ser fins aquest any que van fer la prova “definitiva”, dies abans de Sant Fèlix, la recompensa de tots és sabuda: el primer descarregat després de trenta intents. Els verds l’havien pogut carregar en diverses ocasions, però mai completar; tampoc mai no abans havien posat setens.

La Colla Vella ha fet molt bona feina. Valls pot ser el nou escenari per al castell més alt. El 3de10 amb folre i manilles espera el seu torn per alçar-se ben a prop del campanar més alt de Catalunya.

CARLES ESTEVE

Foto 1: Detall de manilles i quarts del 3de10fm, Colla Vella

Foto 2: Prova fins a setens, Colla Vella

Foto 3: Prova fins a setens, Minyons (juliol de 1998)

Foto 4: Prova fins a setens, verds (agost de 2013)

Articles relacionats:

La Colla Vella vol fer el 3de10fm a casa