Vintè Sant Fèlix de gamma extra

4L’any 1995 els Castellers de Vilafranca van fer la torre de 9 amb folre i manilles a la diada de Sant Fèlix, el primer gamma extra de l’era moderna a la magna diada del 30 d’agost. Amb la d’aquest any ja portem vint edicions consecutives al màxim nivell i s’han superat els 100 castells de gamma extra a la diada de la Festa Major de Vilafranca.

Aquest 2014 ha estat al més gran nivell, amb les quatre colles fent gamma extra. Onze construccions extraordinàries, amb el 3de10 i 4de9 sense folre coronats com a estrelles i el colofó dels quatre pilars de 8 final. Només el 2001 s’havien alçat onze gammes extres a Sant Fèlix.

Per Sant Fèlix s’hi ha vist gairebé tot el repertori màxim casteller. Dels gamma extra assolits a l’era moderna tant sols no hi és el 7de9 amb folre. En vint edicions s’han provat més de 150 gamma extra, un centenar llarg assolits.

PROVATS ASSOLITS DESC. CARR. INT DESM
2de9sm 2 1 0 1 1 0
3de10fm 14 6 1 5 7 1
2de8sf 3 2 1 1 1 0
4de9sf 7 5 4 1 2 0
3de9fa 3 1 1 0 2 0
4de9fa 26 18 14 4 7 1
5de9f 33 21 11 10 10 2
Pde8fm 26 23 12 11 3 0
2de9fm 35 29 19 10 5 1
3de8s 3 2 1 1 1 0
9de8 2 2 2 0 0 0
252 110 66 44 39 5

En la següent taula repassem les darreres edicions de Sant Fèlix amb els gamma extra de coda colla.

2014 C.Vilafranca 4de9fa 3de10fmc 4de9f Pde8fm
C.Joves X.Valls 3de9f 5de9f 4de9sfc Pde8fmc
C.Jove X.Tarragona 3de9f 5de9f 9de8 Pde8fmc
C.Vella dels X.Valls 2de9fm i5de9f 3de9f id4de9f 4de9f Pde8fmc
2013 C.Vilafranca 4de9fa 3de10fm 4de9sf Pde8fm
C.Vella dels X.Valls 3de9f 2de9fmc 4de9fc Pde8fmc
C.Joves X.Valls 3de9f 5de9f 4de9f
M.Terrassa 3de9f 2de9fmc 4de9fc
2012 C.Vilafranca 4de9fa 3de9fa 2de8sf Pde8fm
C.Vella dels X.Valls 3de9f 5de9fc 4de9f Pde6
C.Jove X.Tarragona 3de9f 4de9f 5de8
M.Terrassa 4de9f i2de9fm 3de9f 5de8
2011 C.Vilafranca 4de9fa i2de9sm 2de9fm 3de9f Pde8fm
C.Vella dels X.Valls 3de9f 4de9f 9de8 Pde7fc
M.Terrassa 3de9f 2de9fm 4de9f iPde8fm
C.Joves X.Valls 3de9fc 2de8f 4de9fc
2010 C.Vilafranca 4de9fa id5de9f 5de9f i3de10fm 2de9fmc Pde8fm
M.Terrassa 2de9fmc 4de9f i5de9f 3de9f
C.Joves X.Valls 5de8 4de9f 3de9fc
C.Vella dels X.Valls id3de9f id3de9f i2de9fm 4de8a 4de9fc Pde7fc
2009 C.Vella dels X.Valls 3de9f 2de9fm 4de9f Pde8fm
C.Vilafranca 4de9fa i3de10fm 2de9fm i3de9fa 4de9f iPde7f
C.Joves X.Valls 3de9f 5de9fc i4de9f 2de8f
M.Terrassa 3de9f 4de9f 5de8
2008 C.Vilafranca 4de9fa 2de9fm 3de9f Pde8fm
C.Vella dels X.Valls 3de9f i3de9fa 3de8a 2de9fmc Pde8fmc
M.Terrassa 3de9f 5de9fc 4de9f Pde6
C.Joves X.Valls 3de9f 5de9f i4de9f 4de9f
2007 C.Vilafranca 4de9fac id3de10fm i3de10fm 2de9fm Pde8fm
M.Terrassa 3de9f 2de9fmc 4de9f
C.Vella dels X.Valls 3de9f 4de9f 5de8
C.Joves X.Valls 3de9fc 5de8 4de9f
2006 C.Vilafranca 4de9fa 5de9f 3de10fmc Pde8fmc
M.Terrassa 5de9f 2de9fm 3de9f Pde7f
C.Vella dels X.Valls 3de9f i3de8ps 4de8a 4de9f Pde7f
C.Joves X.Valls 5de8 3de9f 4de9f
2005 C.Vilafranca 4de9fa 2de9smc 3de10fmc Pde8fmc
M.Terrassa 2de9fmc 4de9f 3de9fc Pde7fc
C.Joves X.Valls i5de9f 5de8 4de9f 3de9f Pde7fc
C.Vella dels X.Valls 3de9fc 4de9f 5de8 Pde7f
2004 C.Vilafranca 4de9fac 2de8sfc 5de9fc Pde7f
M.Terrassa 3de9f 4de9f 4de8a Pde7f
C.Vella dels X.Valls 3de9f 4de9f 5de8 Pde6c
C.Joves X.Valls 3de9f 4de9fc i4de8a 2de8f
2003 C.Vilafranca 3de10fmc id2de9fm 2de9fm id4de9fa 4de9fac iPde8fm
M.Terrassa 3de9f 5de9f Pde8fmc
C.Vella dels X.Valls i5de9f 4de9f i4de9fa 3de9f 4de8a Pde6
C.Joves X.Valls 3de9f 4de9fc 2de8f
2002 C.Vilafranca 4de9fa i3de10fm 2de9fm i3de10fm 3de9f Pde8fm
M.Terrassa 2de9fm 4de9fac 5de9f Pde7f
C.Vella dels X.Valls i4de9fa 3de9f 4de9f i4de9fa 4de8a Pde7f
C.Joves X.Valls 3de9fc 2de8f i4de9f 4de8
2001 C.Vilafranca 4de9fa 3de10fmc id5de9f 5de9fc iPde8fm Pde8fm
M.Terrassa 2de9fm 4de9sf Pde8fmc
C.Joves X.Valls 2de9fmc 3de9f 4de9sf
C.Vella dels X.Valls 5de9fc i2de9fm 3de8sc i4de9sf 4de8a
2000 C.Vilafranca 4de9fa i5de9f 5de9f i2de8sf 2de9fmc Pde8fm
C.Vella dels X.Valls 5de9f 2de9fm 3de8s Pde8fmc
M.Terrassa 2de9fm i5de9f 4de9f 5de8
C.Joves X.Valls 4de9sf i5de9f i3de9f 5de8
1999 C.Vilafranca 2de9fm i4de9fa i3de10fm 3de9f Pde8fm
C.Joves X.Valls 3de9f i5de9f 4de9f 5de8 Pde7f
M.Terrassa i4de9fa 3de9f 4de9f 5de8 Pde7f
C.Vella dels X.Valls i4de9fa 4de9f 5de9fc i4de9fa Pde7f
1998 C.Vilafranca 2de9fm 4de9fa i3de10fm 3de9f Pde7f
M.Terrassa 2de9fm i5de9f 3de9f 4de9f
C.Vella dels X.Valls i5de9f 4de9f 3de9fc 5de8 Pde6
C.Joves X.Valls i4de9sf 4de9f id3de9f i3de9f 3de8
1997 C.Vilafranca 5de9fc 2de9fm 4de9fa
C.Vella dels X.Valls 5de9fc i3de9f 3de9f 4de9f
M.Terrassa 4de9f 5de9fc 3de9f
C.Joves X.Valls 3de9f 2de8f i4de9f i4de9f 4de8
1996 C.Vilafranca 3de9fc 2de9fmc Pde8fmc
M.Terrassa 5de8 3de9f 4de9f
C.Vella dels X.Valls 5de8 3de9f 4de9fc
C.Jove X.Tarragona 3de9fc 4de9fc 2de8f
1995 C.Vilafranca 4de9f i2de9fm 3de9fc 2de9fm Pde7fc
M.Terrassa 5de8 3de9f 4de9f
C.Vella dels X.Valls 5de8 3de9f i4de9f 4de9fc
C.Joves X.Valls 3de9f i2de9fm 4de9fc 2de8f

CARLES ESTEVE

Articles relacionats:

Sant Fèlix s’escriu amb lletres d’or