Bases i premis convocats a la Nit de Castells 2015

Premis convocats

La novena edició de la Nit de Castells, que se celebrarà a Valls el gener vinent organitzada per l’Ajuntament de Valls i la Revista Castells, ja comença a caminar. Els dos premis de participació oberta han obert la seva convocatòria: el premi Aleta, concedit a un projecte de canalla d’una colla castellera, i el concurs de fotografia castellera (patrocinat per Repsol) que enguany té dues modalitats, professional i popular.

 

Premi Repsol de fotografia castellera

BASES DEL PREMI

Per les bases següents es convoca el segon Premi Repsol de Fotografia castellera, convocat per la Revista Castells i patrocinat per Repsol, i que s’atorgarà a la IX Nit de Castells de Valls, el 31 de gener del 2015.

El concurs premiarà fotografies realitzades durant la temporada 2014, i s’estableixen dues categories: professional i popular.

 

Categoria professional

 1. S’hi poden presentar fotògrafs professionals amb fotografies castelleres de la temporada 2014 publicades en un mitjà imprès o digital o presentades a una exposició o mostra cultural i artística.
 2. Les fotografies s’enviaran en format digital a l’adreça: info@revistacastells.cat, entre el 20 d’octubre i el 10 de desembre de 2014, fent constar el nom de l’autor, el dia i el lloc on van ser preses les imatges.
 3. Cada participant pot enviar un màxim de 3 fotografies.
 4. S’entén per fotògraf professional aquella persona que habitualment publica fotografies de manera remunerada en mitjans de comunicació, editorials, exposicions o altres manifestacions periodístiques, culturals o artístiques.
 5. S’entén per fotografia castellera qualsevol instantània que faci referència a un motiu casteller.
 6. S’estableixen dos premis: el primer dotat en 1.000 € i el segon en 500 €.
 7. Els participants han de declarar explícitament que tenen els drets de la fotografia presentada, que en cas de litigi ells en són els responsables i que correspon a la temporada 2014.
 8. La Revista Castells podrà reproduir i utilitzar les fotografies rebudes, i es compromet a citar-ne l’autor i el mitjà de comunicació on ha estat publicada anteriorment.
 9. El jurat estarà format per professionals de la fotografia, el periodisme i persones representatives del món casteller. En cas de dubte, el jurat pot demanar als participants que acreditin la seva condició de “fotògraf professional”.
 10. El veredicte del jurat es farà públic durant la IX Nit de Castells de Valls, al gener del 2015. En la mateixa Nit s’atorgaran els premis.
 11. Els participants accepten aquestes bases en el moment de presentar-se al premi.

Categoria popular

 1. Convocatòria oberta a qualsevol persona que presenti una fotografia castellera corresponent a la temporada 2014.
 2. Els participants podran penjar les seves fotografies en un espai habilitat per al concurs a la pàgina de Facebook de la Revista Castells (facebook.com/RevistaCastells). La participació començarà el 18 de desembre de 2014 i finalitzarà el 15 de gener de 2015.
 3. Cada participant pot enviar un màxim d’una fotografia.
 4. S’entén per fotografia castellera qualsevol instantània que faci referència a un motiu casteller.
 5. S’estableixen dos premis, el primer dotat en 300 € i el segon en 200 €.
 6. Els participants han de declarar explícitament que tenen els drets de la fotografia presentada, que en cas de litigi ells en són els responsables i que correspon a la temporada 2014.
 7. La Revista Castells podrà reproduir i utilitzar les fotografies rebudes, i es compromet a citar-ne l’autor i el mitjà de comunicació on ha estat publicada anteriorment, si aquest és el cas.
 8. Els premis s’atorgaran per votació popular a través de la pàgina de Facebook de la Revista Castells.
 9. Els premis s’atorgaran a la IX Nit de Castells de Valls, al gener del 2015.
 10. Els participants accepten aquestes bases en el moment de presentar-se al premi.

 

 

Premi “Aleta”, a la millor acció formativa per canalla castellera desenvolupada durant la temporada 2014

 

BASES DEL PREMI

1. Aquest premi vol reconèixer una iniciativa desenvolupada durant la temporada 2014 per una colla castellera en relació a la formació de la seva canalla en qualsevol dels següents aspectes: tècnic/casteller, social, relacional, educatiu, psicològic o de prevenció. Es valorarà especialment que aquestes iniciatives serveixin com a exemple de bones pràctiques de cara al conjunt de les colles, en la línia que les agrupacions contribueixin a millorar la formació a tots els nivells dels menors que hi participen. Tant pot tractar-se d’un pla integral, com d’una iniciativa concreta i parcial.

2. El premi consistirà en un reconeixement sense dotació econòmica i serà lliurat en el marc de la Nit de Castells, que se celebrarà a Valls.

3. La selecció de la colla premiada es farà en base a una presentació prèvia de candidatures per part de les pròpies agrupacions.

4. El jurat del premi estarà constituït per la junta directiva de la CCCC. En cas que alguna de les colles que formen la junta de la CCCC presenti candidatura, el seu representat no formarà part del jurat.

5. Les colles interessades a presentar una candidatura han de formalitzar-ho presentant una petita memòria de la iniciativa que inclogui els següents punts:

– Nom de la iniciativa

– Objectius i resultats esperats

– Breu descripció de la mateixa

– Resultats obtinguts

– Pressupost destinat

– Altres consideracions que es vulguin fer constar

– Dades de contacte del representant de la colla que presenta la proposta

6. La memòria s’ha d’enviar a coordinadora@cccc.cat fins el dia 1 de desembre de 2014.