La llenya val 5.000 euros

_FMP8172La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha recaptat 5.000 euros a partir de les 370 caigudes registrades la temporada passada. Es tracta de la nova fórmula adoptada per la CCCC ara fa un any, que consisteix en aplicar un petit recàrrec a les colles per cada caiguda. Aquests diners es destinen a assumir una part –si bé, molt menor– de l’increment del cost de l’assegurança mèdica. Aquesty cost ha sofert un important increment a causa de l’augment de colles i del nivell generalitzat del món casteller (que ha fet augmentar el nombre de components de moltes colles): en tres anys s’ha passat de 8.500 a 12.000 castellers assegurats, i això ha repercutit en el cost de la pòlissa.

Aquest nou sistema de recàrrec té dues variables: una primera de 10 euros de penalització per cada caiguda i una segona si s’està per sobre de la mitjana de les colles en el nombre de caigudes. Hi ha colles, per tant, que paguen el primer recàrrec, però no el segon. El 2014 va ser el primer exercici en què van computar les llenyes: els 5.000 euros recaptats s’han aplicat a partir de les 370 caigudes registrades entre un total de 12.492 construccions provades (a partir del pilar de 4).

El cost total de l’assegurança mèdica actualment és de 370.000 euros. En els últims anys ha augmentat en 90.000 euros, a causa de l’increment de castellers a assegurar i l’augment de castells realitzats. Tot i que el percentatge de caigudes es manté estable entorn el 3%, l’augment de construccions provades també està acompanyat d’un lògic increment de caigudes, i això repercuteix en els costos de la pòlissa. El 70% del cost de l’assegurança està assumit per la Generalitat i el 30% restant amb recursos propis de la Coordinadora i les aportacions de les colles. Per aquest motiu, les colles han hagut d’augmentar les seves aportacions a l’asseguradora i la CCCC també n’ha destinat més recursos propis.

El sistema de pagar per caiguda té una incidència molt menor sobre el cost de l’asseguranç. Els 5.000 euros recaptats són una xifra ridícula dins les prop de 400.000 del cost total, però en canvi sí que vol incidir en la conscienciació per part de les colles en matèria de prevenció i seguretat i, ahora, en fer-ne un ús responsable de la pòlissa d’assegurança.

L’augment de l’activitat registrat en els últims anys s’ha posat de manifest en les dades globals. A partir del 4de7, s’ha passat dels 2.020 castells descarregats l’any 2010, als 3.049 del 2014 (amb 230 caigudes, entre intents i carregats). L’índex de castells completats a partir del 4de7 es mou del 84,7% d’ara fa cinc anys al 84,1% de la passada campanya. El 2012 van ser el 86,1%.

A partir del 4de7, l’any passat hi va haver un repunt en l’índex de castells tan sols coronats, mentre va baixar el d’intents caiguts abans de l’aleta. La suma de llenyes se situa percentualment en la mitjana dels darrers cinc anys, amb un augment en el nombre absolut degut al creixement propi de l’activitat.

 4de7< CARREGATS INTENTS TOTAL LLENYES
2010 100 4,2% 56 2,3% 156 6,5%
2011 117 4,4% 64 2,4% 181 6,8%
2012 116 3,9% 71 2,4% 187 6,2%
2013 124 3,8% 74 2,3% 198 6,1%
2014 152 4,2% 78 2,2% 230 6,3%

Dades a partir de la Base de Dades CCCC/CJXT

CARLES ESTEVE

Articles relacionats:

No caure té premi, també econòmic

Quan els objectius s’assoleixen de ple