3r premi Repsol de fotografia castellera

 

Bases del 3r Premi Repsol de Fotografia Castellera

X Nit de Castells, Valls 2016

Per les bases següents es convoca el Tercer Premi Repsol de Fotografia Castellera, convocat per la Revista Castells, i que s’atorgarà a la X Nit de Castells, el gener del 2016 Valls.

El concurs premiarà fotografies realitzades durant la temporada 2015, i s’estableixen dues categories: professional i popular. El patrocini del premi correspon a Repsol.

 

Categoria professional

 1. S’hi poden presentar fotògrafs professionals amb fotografies castelleres de la temporada 2015 publicades en un mitjà imprès o digital o presentades a una exposició o mostra cultural i artística.
 2. Les fotografies s’enviaran en format digital (jpg o tiff) a l’adreça: info@revistacastells.cat, entre el 27 d’octubre i el 10 de desembre de 2015.
 3. Cada participant pot enviar un màxim de 3 fotografies.
 4. S’entén per fotògraf professional aquella persona que habitualment publica fotografies de manera remunerada en mitjans de comunicació, editorials, exposicions o altres manifestacions periodístiques, culturals o artí
 5. S’entén per fotografia castellera qualsevol instantània que faci referència a un motiu casteller.
 6. S’estableixen dos premis, el primer dotat en 1.000 € i el segon en 500 €.
 7. Els participants han de declarar explícitament que tenen els drets de la fotografia presentada, que en cas de litigi ells en són els responsables i que correspon a la temporada 2015.
 8. A la fotografia no hi pot aparèixer cap lletra o símbol que identifiqui el seu autor, així com cap inserció comercial en el seu tractament d’edició.
 9. La Revista Castells i Repsol podran reproduir i utilitzar les fotografies rebudes, i es comprometen a citar-ne l’autor i el mitjà de comunicació on ha estat publicada anteriorment.
 10. El jurat estarà format per professionals de la fotografia, el periodisme i persones representatives del món casteller. En cas de dubte, el jurat pot demanar als participants que acreditin la seva condició de “fotògraf professional”.
 11. El veredicte del jurat es farà públic durant la X Nit de Castells de Valls, ael gener del 2016. En la mateixa Nit s’atorgaran els premis.
 12. Els participants accepten aquestes bases en el moment de presentar-se al premi. L’incompliment d’alguna d’elles en significa l’exclusió.

 

Categoria popular

 1. Convocatòria oberta a qualsevol persona que presenti una fotografia castellera corresponent a la temporada 2015.
 2. Els participants podran penjar les seves fotografies en un espai habilitat per al concurs a la pàgina de Facebook de la Revista Castells (facebook.com/RevistaCastells). La participació començarà el 17 de desembre de 2015 i finalitzarà el 14 de gener de 2016.
 3. Cada participant pot participar amb una única fotografia.
 4. S’entén per fotografia castellera qualsevol instantània que faci referència a un motiu casteller.
 5. S’estableixen dos premis, el primer dotat en 300 € i el segon en 200 €.
 6. Els participants han de declarar explícitament que tenen els drets de la fotografia presentada, que en cas de litigi ells en són els responsables i que correspon a la temporada 2015.
 7. A la fotografia no hi pot aparèixer cap lletra o símbol que identifiqui el seu autor.
 8. La Revista Castells i Repsol podran reproduir i utilitzar les fotografies rebudes, i es comprometen a citar-ne l’autor i el mitjà de comunicació on ha estat publicada anteriorment, si aquest és el cas.
 9. Els premis es decidiran per votació popular a través de la pàgina de Facebook de la Revista Castells.
 10. Els premis s’atorgaran a la X Nit de Castells de Valls, el gener del 2016.
 11. Els participants accepten aquestes bases en el moment de presentar-se al premi. L’incompliment d’alguna d’elles en significa l’exclusió.

Valls, juny del 2015

Foto de la portada: Imatge guardadora en la categoría professional del según Concurs Repsol de fotografia castellera, d’Ariadna Brunet.