Quanta llenya pot suportar la gamma extra?

IMG_9481 copiaEls darrers resultats a les grans diades amb un nombre elevat de caigudes ha revifat el debat sobre el risc de fer llenya quan s’intenten castells de la màxima dificultat. De les 17 construccions de gamma extra que es van provar a les dues diades de Santa Tecla a Tarragona, 12 van caure. Es tracta d’unes dades inhabituals, ja que les mitjanes d’èxit global amb la gamma extra són superiors, però han llançat un senyal d’alarma sobre les conseqüències de la millora de l’estatus general: més nivell es tradueix en més gamma extra. El resultat d’aquesta lògica equació és el que acompanya l’element de debat sobre els límits del creixement. És una situació paradoxal, ja que els índexs d’eficàcia creixen constantment gràcies a les millores tècniques i d’assaig, però, per altra banda, conviden més colles a fer més gamma extra i a les habituals a produir-ne més. En els dos darrers anys s’han disparat els intents de la gamma extraordinària (els castells més difícils: 3de10fm, 4de9sf, 2de8sf), però no només ha crescut el nombre de caigudes (que seria lògic, ja que n’hi ha més), sinó el seu percentatge.

En les properes dates s’arribarà als 400 castells descarregats per sobre del 3de9 amb folre: els castells del grup 6 i 7 de la taula de punts on hi són la gamma extra. En total a l’Era moderna s’han provat gairebé un miler d’estructures d’aquest nivell, 945 fins el dia de Santa Tecla. El càlcul resultant és contundent: han fet llenya el 51% dels gamma extra provats, més de la meitat.

Era moderna provat descarregat %D carregat fallit %llenya desmuntat
9de8 53 45 85% 4 2 11% 2
3de8s 23 5 22% 4 13 74% 1
2de9fm 247 132 53% 46 56 41% 13
Pde8fm 145 78 54% 43 20 43% 4
7de9f 1 1 100% 0 0 0% 0
5de9f 162 56 35% 43 48 56% 15
4de9fa 88 40 45% 18 22 45% 8
3de9fa 25 16 64% 2 7 36% 0
4de9sf 70 12 17% 23 24 67% 11
2de8sf 47 5 11% 15 24 83% 3
3de10fm 69 6 9% 20 36 81% 7
4de10fm 2 0 0% 0 2 100% 0
2de9sm 7 0 0% 3 4 100% 0
Pde9fmp 1 0 0% 0 1 100% 0
3de9sf 5 0 0% 0 5 100% 0
TOTAL 945 396 42% 221 264 51% 64

Ara bé, la tendència és bona i en els darrers anys s’ha experimentat una major efectivitat. En les darreres cinc temporades, els castells del grup 6 (del 9de8 al 3de9fa) tenen un percentatge menor de caigudes, tots per sota del 50%. Fins i tot el 4de9 sense folre també se situa amb una majoria de descarregats.

2010-2015 provat descarregat %D carregat fallit %llenya desmuntat
9de8 51 43 84% 4 2 12% 2
3de8s
2de9fm 93 57 61% 19 14 35% 3
Pde8fm 68 42 62% 17 7 35% 2
7de9f 1 1 100% 0 0 0% 0
5de9f 66 31 47% 14 14 42% 7
4de9fa 21 17 81% 2 1 14% 1
3de9fa 20 15 75% 1 4 25% 0
4de9sf 22 7 32% 6 4 45% 5
2de8sf 14 5 36% 6 2 57% 1
3de10fm 32 4 13% 11 12 72% 5
4de10fm 2 0 0% 0 2 100% 0
2de9sm 3 0 0% 2 1 100% 0
Pde9fmp
3de9sf
TOTAL 393 222 56% 82 63 37% 26

Si comparem amb un període precedent similar (sis temporades) es pot constatar l’evolució en positiu. Especialment, en els castells del grup 6 i sensiblement en els del grup 7.

2004-2009 provat descarregat %D carregat fallit %llenya desmuntat
9de8
3de8s 2 0 0% 0 2 100% 0
2de9fm 50 26 52% 10 11 42% 3
Pde8fm 30 18 60% 9 2 37% 1
7de9f
5de9f 31 7 23% 9 12 68% 3
4de9fa 21 11 52% 4 2 29% 4
3de9fa 5 1 20% 1 3 80% 0
4de9sf 6 0 0% 2 2 67% 2
2de8sf 17 0 0% 6 9 88% 2
3de10fm 11 0 0% 3 7 91% 1
4de10fm
2de9sm 3 0 0% 1 2 100% 0
Pde9fmp
3de9sf 3 0 0% 0 3 100% 0%
TOTAL 179 63 35% 45 55 56% 16

Fer castells de la màxima dificultat porta intrínsecament la incertesa del seu resultat. Les llenyes mai no són benvingudes, però fonem part del joc. Tot i això, amb el repertori casteller consolidat es pot arribar a conclusions d’on és el límit entre la gosaria i l’efectivitat.

JORDINA ARMILLA

Foto: Celebració del 3de10fm descarregat pels Minyons a la diada de Sant Fèlix (Foto: Rafel Ferrer)

Articles relacionats:

Quan la llenya és excessiva

Descarregar el més difícil

Quines colles cauen menys?

Trumfos i pòquers

El pòquer extraordinari

Explosió de grans castells a Tarragona i Barcelona