Les colles més segures

Minyons de Terrassa, Castellers de Sants, Xiquets de Reus, Castellers d’Esplugues o Xerrics d’Olot… Són les colles que en les darreres tres temporades han demostrat més seguretat en els seus respectius nivelles: castells de 10, de gamma extra, de 9, de 8 i de 7 pisos. Són les colles amb un percentatge de caigudes més baix. A aquest grup caldria afegir altres colles, les que tenen un índex lleu de caigudes sense pràcticament intents desmuntats. Són els casos, entre d’altres, de la Jove de Barcelona i els Al·lots de Llevant.

L’any 2016 es van fer gairebé 12.000 aletes. Els castells completats van suposar al voltant del 90% i  l’índex de caigudes es va situar sobre el 3%. En comparació a l’any 2015 es van fer alguns castells menys i el percentatge de tan sols coronats i intents fallits va pujar unes dècimes. Afinant les dades apareixen realitats més crues: tendències en positiu i altres a millorar.

Fent una anàlisi de les tres darreres temporades es pot arribar a la conclusió que la majoria de colles cauen poc. La mitjana és del 4,6% dels castells provats (sense comptar els pilars de 4). Aquesta xifra sorgeix de l’estudi del resultats de les colles que han provat més de 180 castells en el trienni 2014-2016 (segons la base de dades de la CCCC-CJXT). Hi apareixen 12 les colles que superen el 5% de caigudes en aquest període. La resta de colles de l’estudi (fins a 58) se situen a prop o per sota de la mitjana.

És evident clar que les colles de més nivell intenten castells de gran dificultat i que tenen un percentatge d’efectivitat més baix, tot i que també acumulen castells inferiors amb gran facilitat. Els Xerrics d’Olot i els Castellers de Mollet obtenen un 0,5% de caigudes en tres temporades –amb dos cursos sense cap caiguda–, mentre que els Xiquets de Tarragona arriben fins al 9% de mitjana.

En nombre absoluts, la Colla Vella i els Minyons de Terrassa són les colles que han completat més castells en les darreres tres temporades. Són les dues úniques colles que superen la barrera dels 500 descarregats: 575 per als rosats i 539 per als malves. En canvi, l’índex d’efectivitat és favorable als de Terrassa. Els Castellers de Barcelona, la Jove de Tarragona, els Capgrossos de Mataró, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de la Vila de Gràcia i els Castellers de Sabadell sumen més de 400 finalitzats amb índexs d’efectivitat ben diferents.

Llegenda: Dades de les 58 colles amb més de 180 castells provats entre el 2014 i el 2016
p: provat, d:descarregat, c:carregat, if: intent fallit, id: intent desmuntat 
El color de fons s’enfosqueix amb el valor més alt
%3T: percentatge de caigudes entre 2014 i 2016. A la dreta, desglossat per temporades

Foto: Els Castellers d’Esplugues és la colla de 8 amb menys caigudes en els últims tres anys; en la foto, apareixen fent la torre de 7, junt amb Minyons i Sants, les colles grans amb millors índexs.

Articles relacionats:

Superar o mantenir-se sense cap caiguda

Les colles que més i menys cauen (2013, 2014 i 2015)

La temporada més extraordinària

Quanta llenya pot suportar la gamma extra?

Més castells grans, menys caigudes