Els castells límit, part III (anys 2000-2009)

Els anys 2000 van ser temporades de recerca de noves fronteres, però també de lluita per fer els tres grans castells que s’havien vist a finals dels 90 i que van obrir una nova frontera: el 3de10 amb folre i manilles, la torre de 8 sense folre i el 4de9 sense folre. Amb el canvi de segle, les ganes de superar-se van ser moltes, però els somnis no sempre es van poder fer realitat.

Els dos primers anys de la nova dècada van permetre veure el 4de9 sense folre descarregat (per part dels Minyons de Terrassa i la Colla Joves). Després jo no es va tornar a completar fins el 2012. Amb l’entrada del segle XXI van aparèixer nous objectius –qualificats d’impossibles–, com el 3de9 sense folre o el pilar de 9 amb quatre bases de suport –mai vistes abans, ni tornades a veure–. En tots dos casos, els intents van quedar lluny. Molt lluny. El nou segle va portar, però, noves dimensions amb la torre de 9 sense manilles coronada pels Castellers de Vilafranca (2005) o del 3de9 amb folre i l’agulla, coronat pels Minyons de Terrassa el 2008 i descarregat pels verds el 2009. També va ressuscitar el 9de8 (2001, Colla Vella) i va aparèixer el 5de8 amb l’agulla (2009, verds). Tot plegat, en un decenni on l’ambició va passar per sobre de l’efectivitat .

L’any 2002 tan sols dues de les sis estructures més difícils que es van probar es van aconseguir descarregar, i el 2004 en va ser una de sola (el 4de9fa). Les colles capdavanteres van buscar uns sostres alts i van topar amb la dificultat de no poder completar-los. En tota la dècada no es va descarregar cap de les dues majors apostes per temporada, fet que ja havia succeït en anys anteriors, però no el 1998 i el 1997 on tots els somnis s’havien fer realitat. Es va fer evident els dos nivells de dificultat dins de la gamma extra: el 3de10fm, els dos nets (4de9sf i 2de8sf) i els impossibles van fer palès que són més que gamma extra.

Millors castells provats durant la dècada dels anys 2000: 

2000 3de9sf 3de10fm 2de8sf 4de9sf 4de9fa 5de9f
0d 0c 2if 0id 0d 2c 5if 0id 0d 2c 2if 0id 1d 7c 1if 2id 3d 0c 1if 0id 3d 2c 4if 1id
2001 3de10fm 2de8sf 4de9sf 4de9fa 5de9f Pde8fm
0d 1c 2if 0id 0d 0c 5if 1id 3d 3c 4if 0id 1d 2c 1if 1id 2d 4c 0if 2id 3d 2c 3if 0id
2002 Pde9fmp 2de9sm 3de10fm 2de8sf 4de9sf 4de9fa
0d 0c 1if 0id 0d 0c 1if 0id 1d 1c 3if 0id 0d 0c 1if 0id 0d 2c 2if 1id 3d 5c 5if 0id
2003 3de10fm 4de9sf 4de9fa 5de9f Pde8fm 2de9fm
0d 1c 1if 0id 0d 1c 1if 0id 0d 1c 3if 2id 1d 1c 2if 0id 1d 1c 1if 0id 4d 1c 1if 2id
2004 3de9sf 2de9sm 3de10fm 2de8sf 4de9fa 5de9f
0d 0c 2if 0id 0d 0c 1if 0id 0d 1c 1if 0id 0d 3c 3if 1id 3d 1c 0if 0id 0d 2c 1if 0id
2005 3de9sf 2de9sm 3de10fm 2de8sf 4de9fa 5de9f
0d 0c 1if 0id 0d 1c 1if 0id 0d 1c 1if 0id 0d 0c 4if 0id 1d 0c 0if 0id 1d 0c 1if 2id
2006 3de10fm 2de8sf 4de9sf 4de9fa 5de9f Pde8fm
0d 1c 1if 0id 0d 2c 0if 1id 0d 0c 1if 0id 3d 1c 2if 1id 4d 3c 3if 1id 3d 0c 0if 0id
2007 3de10fm 2de8sf 4de9fa 5de9f Pde8fm 2de9fm
0d 0c 1if 1id 0d 0c 1if 0id 1d 1c 0if 0id 0d 0c 3if 1id 4d 0c 0if 1id 7d 2c 2if 0id
2008 2de8sf 4de9sf 3de9fa 4de9fa 5de9f Pde8fm
0d 1c 1if 0id 0d 2c 0if 0id 0d 1c 2if 0id 2d 0c 0if 3id 2d 2c 2if 0id 3d 5c 0if 0id
2009 3de10fm 4de9sf 3de9fa 4de9fa 5de9f Pde8fm
0d 0c 3if 0id 0d 0c 1if 2id 1d 0c 1if 0id 1d 1c 0if 0id 0d 2c 1if 0id 3d 3c 1if 0id

CARLES ESTEVE

Foto 1: Torre de 9 sense manilles (Castellers de Vilafranca, 2005)

Foto 2: 3de9 amb folre i l’agulla carregat (Moinyons de Terrassa, 2008)

Foto 3: 9de8 (Colla Vella, 2001)

Articles relacionats:

Els castells límit, part II (anys 90, segle XX)

Els castells límit, part I (anys 80, segle XX)

El final dels castells exclusius

Les fronteres superades

El rècord de gamma extra

L’actuació més completa i les punts

El difícil repte d’ajuntar-ho tot