Despullant el 4de8

Un 4de8 pesat o un 4de8 lleuger? Un 4de8 dominat per dones al quart i al quint o un 4de8 mixte en els pisos superiors? I un 4de8 per fer amb regularitat o un 4de8 pensat per a un castell superior com posar-li l’agulla o alçar-lo un pis? Aquests són alguns dels interrogants que acompanyen el carro gros i que, en aquest reportatge, hem procurat respondre a partir d’unes dades complementàries: què pesa, quina alçada té, quina paritat mostra i quants anys acumulen els 4de8 d’una dotzena de colles que hem analitzat. Són dades del 2015 proporcionades per les pròpies colles i corresponen a alineacions del 2015. 

Aquest reportatge va aparèixer publicat a l’Anuari Castells 2016 i hem incorporat els registres de les consecucions de la temporada passada. Les colles a les quals se’ls va demanar les dades són: Capgrossos de Mataró, Castellers de Sants, Xiquets de Reus, Castellers de Sant Cugat, Marrecs de Salt, Xics de Granollers, Nens del Vendrell, Xicots de Vilafranca, Castellers d’Esplugues, Castellers del Poble Sec, Castellers de la Sagrada Família, Moixiganguers d’Igualada. No hi apareix cap de les colles punteres atès que els seus 4de8 són variables en les alineacions.

Tenir a l’abast el 4de8 pot obrir les portes per afrontar dimensions més ambicioses. El 2016 el van descarregar 29 colles i tres més el van deixar coronat; el 2015 en van ser 24, les mateixes que el 2014. 11 d’aquestes colles van descarregar el 4de9f i una més el va carregar, entre les quals els Nens del Venrell i els Xicots de Vilafranca, que hi van arribar per primer cop. L’any anterior van estrenar-s’hi els Castellers de Sabadell i els Xiquets de Reus (que el 2016 no van reeditar). Alleugerir el tronc del carro gros va ser clau per a que aquestes colles protagonitzessin un pas de gegant.

El percentatge actual d’èxit en el 4de8 és notablement elevat: l’any passat només va patir 15 caigudes en les 329 vegades que es va enlairar: 276 descarregats, 12 carregats, 3 intents i 38 intents desmuntats. L’eficàcia completa és del 83,9%.  Són unes dades que van en línia amb les dels darrers anys i que indiquen que cada cop més el carro gros es prepara més bé al pati d’assaig i es pot veure amb més freqüència

Segmentem el tronc del 4. L’agilitat i la verticalitat són dues condicions que ha de complir qualsevol membre de tronc (de segons a quints) per afrontar un 4de8. El baix, tot i no veure’s, també és una peça important del tronc, ja que des de les seves espatlles suporta el pes de tota l’estructura. La importància de tenir un tronc solvent determina, sempre amb la verificació final d’un pom de dalt valent, l’èxit de la construcció.

Per realitzar aquest estudi, s’ha detallat l’edat, el sexe, les alçades i el pes del tronc del 4de8 de dotze colles diferents, que són les que tenen un 4de8 més regular i estable, sigui perquè no el fan (generalment) amb un pis superior i, per altra banda, perquè té continuïtat. La mitjana del pes del tronc del 4de8 és de 1.343,2 quilos, amb una alçada de 30,94 metres i amb membres d’una franja d’edat que va dels 43 als 20 anys. Totes les dades han estat facilitades per les colles participants en aquest exercici.

L’edat. A l’hora de mesurar l’edat, s’ha fet una suma vertical del quadre dels troncs per colla. El resultat obtingut de l’operació dóna l’edat total de cada tronc. També s´ha realitzat un càlcul horitzontal per saber la mitjana de cada posició específica. En primer lloc, s’ha sumat cada posició i, a continuació, la xifra sumatòria s’ha dividit pel nombre de colles que participen en l’estudi per trobar la mitjana.

Els resultats mostren que el tronc de 4de8 que suma més anys és dels Moixiganguers d’Igualada i el que menys recau a les files dels Nens del Vendrell. L’edat més jove (13), es visualitza en diferents posicions del pis de quints d’agrupacions com els Xiquets de Reus, els Xicots de Vilafranca o els Castellers del Poble Sec. D’altra banda, les franges d’edats més avançades es veuen reflectides al pis de baixos. Tot i això, per exemple, els Nens del Vendrell, tenen un segon i un terç a l’alineació que supera la barrera dels 50 anys.

El sexe. En l’apartat del sexe, es pot observar que la majoria de formacions tenen la lògica tendència a incorporar homes entre baixos i el terç. De les dotze colles que s’han analitzat, només hi ha dues dones que parin el castell a baixos (una a Xiquets de Reus  i una altra a Marrecs de Salt). En canvi, al quart i al quint hi ha una composició pràcticament femenina. L’exemple amb més presència de la dona en un carro gros és dels Xicots de Vilafranca. El passat 2015, els de Cal Noi Noi van disposar d’una alineació amb dues terços, quatre quarts i quatre quints. Un total de deu dones dalt del castell.

L’alçada. A l’hora de mesurar l’alçada, s’ha portat a terme la mateixa metodologia de càlcul emprada a l’edat per trobar la mida total del tronc i la mitjana. A l’hora de prendre aquestes mides no existeix una metodologia unànime, ja que algunes colles contemplen l’alçada total dels castellers, mentre que altres només ho fan fins les espatlles, que, de fet, és la mida real en el moment de pujar als castells, tot i que menys pràctica. Els 4de8 més alts són els dels Xicots i Esplugues i el més baixos el dels Xics de Granollers i els Capgrossos.

El pes. Per al càlcul del pes també s’ha utilitzat el mateix mecanisme emprat en l’edat i l’alçada per trobar el pes total i la seva mitjana. El 4de8 més carregat de pes és el dels Nens del Vendrell i el de menys pels Xics de Granollers, que també és dels més baixos. Cal tenir en compte, però, que són dades menys exactes perquè al llarg del curs s’acostumen a observar lleugeres variacions. Si es mira per diferents posicions, s’observa, per exemple, un segon dels Xiquets de Reus que pesa 112 quilos, però amb uns quints entre 49 i 34 quilos es veu compensat.

DAVID PRATS

Foto 1: Castellers de Sant Cugat

Foto 2: Sagals d’Osona

Foto 3: Castellers de Sabadell

Articles relacionats:

4 colles de 8: creuant el Rubicó

Les dones dels Xicots i el 4de8

Dos casos d’èxit: Moixiganguers i Gausacs

Sant Cugat creix pas a pas

“És més difícil mantener el nivell que no pas arribar-hi”

A Sitges li agrada el 4de8

Uns cargols cada cop més potents

Estrenes de 7 i primer 3 per sota de l’any

Les colles més segures

Superar o mantenir-se sense cap caiguda

Els valors emergents