Els efectes col·laterals i l’assegurança

El creixement del mapa casteller, amb l’aparició constant de colles arreu del país, ha generat alguns problemes col·laterals, el principal dels quals és que el cost de l’assegurança mèdica col·lectiva és dispara cada cop més. La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) i les pròpies colles han hagut d’ampliar les aportacions per sufragar els augments dels darrers anys, que ha estat del 60%. Amb tot, les colles actualment paguen el 22% del cost real de l’assegurança; la resta prové de subvencions, patrocinis i recursos de la CCCC.

Més castellers per assegurar. L’equació que explica l’augment de costos és senzilla. Més colles i més castellers es tradueix en més necessitat de cobertura mèdica per part de l’assegurança. I també més caigudes, encara que el percentatge es mantingui estable entorn del 3% des de fa anys. L’any 2010 –abans del darrer boom i quan el món casteller registrava una seixantena de colles– l’assegurança cobria 7.700 castellers; ara en són 13.100. Es tracta d’un augment proporcional al creixement de colles i de components en les anteriorment existents.

L’assegurança del 2017 té un cost global de 479.988 euros, mentre que el 2013 era de 288.424, una xifra similar a la de tres anys enrere (el 2010 va ser de 290.810 euros). En set anys ha incrementat un 60,09%.

Però el principal problema per a la CCCC és que bona part d’aquest augment l’ha hagut d’efectuar en base a recursos propis, és a dir, de les colles, que són les que integren la Coordinadora. El 2010, la subvenció directa aportada per la Generalitat era de 278.534 euros, que va pujar el 2011 als 299.500 euros, però en els anys successius va baixar, a causa de la crisi i les reduccions pressupostàries: 247.500 (2012) i 216.067 (2013). Des de fa tres anys, es manté estable en els 235.000 euros.

És a dir, que la crisi ha aportat la coneguda i bona notícia al món casteller d’un creixement generalitzat de l’activitat, traduït en un augment del nombre de colles i de castellers, però també, com a la resta d’activitats, la reducció de les aportacions públiques. Fins el 2010, la subvenció directa de la Generalitat permetia cobrir la pràctica totalitat del cost de l’asseguradora, però ara arriba a la meitat.

Quan paguen les colles? Per aquest motiu, la CCCC ha hagut de practicar enginyeria financera sense necessitat de pressionar en excés a les colles. En la dècada anterior, les aportacions de les colles a la Coordinadora eren exigües i es dedicaven fonamentalment a despeses estructurals. En els darrers anys, però, la quantitat ha augmentat per pal·liar els increments de la cobertura mèdica. Actualment, les quotes estan dividides segons la categoria de les colles: 903 euros anuals (les colles de 6), 1.005 euros (les colles de 7), 1.158 euros (les colles de 8), 1.362 euros (les colles de 9) 1.617 euros (les colles de 10). El sistema implantat fa dos anys per penalitzar les caigudes aporta 4.000 euros (les colles paguen 10 euros per caiguda). La suma d’aquestes quantitats aportades per les colles suposa el 22,4% del cost de les pòlisses.

La resta d’aportacions, a més de la subvenció estructural de la Generalitat, prové de patrocinis i alguna altra subvenció menor, també del Departament de Cultura, que manté el seu suport al món casteller, però que no el pot incrementar de la manera proporcional creixement de l’activitat. Estrella Damm –que fa vint anys que hi dóna suport– aporta 175.000 euros anuals, mentre que Sorea ha entrat enguany també amb una aportació de 40.000 euros. Paral·lelament, la CCCC ha reduït en els darrers anys un 20% les despeses estructurals i els serveis professionals, per prioritzar les partides sanitàries, ja que a més del cost de l’assegurança, l’expansió castellera ha derivat també en un augment en la inversió de la compra de cascos o en els estudis de prevenció de lesions.

Encara hi ha un altre factor derivat de la crisi, que ha tingut efectes directes sobre el cost de l’assegurança. Paral·lelament al creixement del nombre de castellers assegurats s’ha produït un augment també de les atencions mèdiques registrades per l’assegurança superior a l’increment quantitatiu de la cobertura. Abans de la crisi, la majora d’atencions que rebien els castellers en centres sanitaris públics eren coberts directament per la Seguretat Social i no passaven per la mútua. Els reajustaments pressupostaris dels darrers anys ha provocat que la sanitat pública facturi a les asseguradores aquest tipus d’intervencions. Els responsables mèdics de les colles ja fa uns anys que van notar un canvi en aquest panorama: mentre que en la dècada anterior moltes de les atencions puntuals i menors en els serveis d’urgència no quedaven registrades en els comunicats de les asseguradores, actualment els centres hospitalaris persegueixen les colles fins que els han omplert el comunicat corresponent amb el qual acaben facturant a les mútues. Això ha multiplicat el nombre de comunicats rebuts per Allianz, de manera superior al nombre de castellers coberts.

Els innominats. Precisament, un dels problemes que implica la gestió de l’assegurança és els innominats. Per les pròpies característiques dels castells –les colles són entitats obertes, amb castellers flotants i no hi ha un control estricte de registres–, la llista dels 13.100 castellers assegurats no correspon a 13.100 noms i cognoms amb els seus documents d’identitat. Es tracta d’una llista on no apareixen noms, precisament, per adaptar-se a les singularitats de la pràctica castellera, si més no la passada i l’actual. Això no agrada a les mútues, ja que els suposa problemes de gestió afegits i, a més, genera ombres de dubte. Allianz accepta de moment aquest sistema, però la resta d’asseguradores no, la qual cosa limita els marges de negociació de la CCCC. No queda descartat que aquest punt s’hagi de modificar en els darrers anys. La carpeta de l’assegurança és oberta.

SANTI TERRAZA

Foto 1: 4de10fm de la Colla Vella al Concurs, l’actuació que –per volum– requereix més atencions sanitàries (Foto: Fèlix Miró)

Foto 2: Pilars de cloenda en una actuació amb Viladecans, amb diverses colles de nova creació

Articles relacionats:

El mapa casteller es fa gran

Les colles més segures

Superar o mantenir-se sense cap caiguda

Més segur del que sembla

Com ens hem fet grans

Quanta llenya pot suportar la gamma extra?

Més castells grans, menys caigudes