La guerra dels drets (Episodi IV: El despertar de la força)

Els contractes de cessió de drets ja estan redactats i les colles els rebran en els propers dies. Es tracta de dos documents: un en què les colles cedeixen els seus drets d’imatge i de propietat intel·lectual i un altre –de fet, previ– en què els castellers efectuen aquest mateix pas a les seves respectives colles. Els assessors legals de la Coordinadora de Colles Castellers de Catalunya (CCCC) han optat per una fórmula inclusiva i d’ampli abast, que aporti les garanties suficients per a que les retransmissions televisives es puguin realitzar amb normalitat i que busca protegir les colles i els mateixos castellers davant possibles conflictes d’imatge. La proposta, però, ha generat dubtes a la Colla Vella i als Castellers de Vilafranca.

Les retransmissions del 2017. La primera retransmissió castellera del 2017 serà la diada de Sant Joan a Valls. Abans, les colles hauran d’haver cedit a la CCCC els seus drets d’imatge i de propietat intel·lectual. Les que no ho hagin fet no podran aparèixer en les actuacions programades per La Xarxa i Televisió de Catalunya… llevat que no busquin una altra fórmula de cessió i d’acord que no passi per la Coordinadora.

L’acord entre la Xarxa i TVC pretén ampliar el nombre de diades a retransmetre. Els responsables dels dos organismes estan enllestint la proposta final, a la qual s’hi sumaran algunes exhibicions que fins ara no havien entrat en les seves retransmissions. La Xarxa està tancant també el seu equip tècnic i periodístic. Les dues cadenes ja tenen el seu engranatge en funcionament i amb la previsió d’ampliar la cobertura televisiva de castells aquest 2017 i protagonitzar un nou salt endavant després de les bones audiències registrades l’any passat. Però abans de retransmetre cap diada, necessiten tenir la documentació legal que els autoritza a produir i emetre aquestes imatges. Els nous entorns legals són molt estrictes en aquest punt i les amenaces penals molt evidents. La Xarxa ha fixat el 5 de juny com a data de recepció dels permisos i autoritzacions.

La proposta de contracte dels castellers. Conscients d’aquesta situació, la Coordinadora ha redactat dos models de contracte. En el primer, els castellers cedeixen els seus drets a les colles “en exclusiva i i amb facultat de cessió a tercers”. En el segon, les colles cedeixen els drets de les seves actuacions a la CCCC en caràcter de representació col·lectiva per a que aquest organisme gestioni la difusió. Els dos models han estat elaborats pels juristes de la CCCC, especialitzats en tema de drets.

El document de cessió dels castellers a les seves respectives colles detalla que és una “cessió gratuïta, en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, d’àmbit mundial i per a tota la seva durada legal fins a l’entrada en domini públic, dels drets de propietat intel·lectual que estiguin associats a la seva actuació; aquesta cessió autoritza la fixació de la seva actuació en tota mena de suports (gràfics, audiovisuals, sonors, etc.) i llur posterior reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i posada a disposició del públic en totes les modalitats els mitjans d’explotació coneguts en cada moment”. El document afegeix que els castellers cedeixen “en els mateixos termes i amb idèntic abast, la cessió dels drets sobre la seva imatge (nom, cognoms, aparença física, veu, etcètera)”. És a dir, totes les colles hauran de procurar que els seus components signin aquest document. En cas que no ho facin i, davant una hipotètica reclamació per part d’algun casteller (se suposa que ocasional o malintencionat), seria la colla qui hauria d’afrontar-ne les conseqüències derivades. El document també apunta que si hi ha beneficis econòmics derivats d’aquesta explotació seran per a les colles. Es tracta d’un model estàndard, que la CCCC trametrà a les colles en els propers dies.

La proposta de contracte de les colles. Paral·lelament, la Coordinadora demana a les colles que signin un document de cessió, que els atorga representació col·lectiva a l’hora de negociar els drets. Aquest document indica que “la colla està habilitada per a cedir [els drets de propietat intel·lectual i d’imatge] i que en aquest acte certifica la cessió a la CCCC de tots els drets de les seves actuacions, incloent tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual que ostenta tant originàriament com per cessió dels seus membres. Que aquesta cessió es fa en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, a fi i efecte de que la CCCC, dins de les funcions que té encomanades i sempre en estricte compliment de les decisions, límits i condicions acordats en Assemblea, pugui procedir a subscriure amb operadors de televisió (únics o en xarxa) a nivell nacional o internacional, els acords que garanteixin la correcta projecció del fenomen casteller tant en un àmbit nacional com universal, pels mitjans més adequats en cada moment (TV, xarxes, Internet, etc.).

El document de la CCCC afegeix que “aquesta cessió és doncs d’àmbit mundial, per a tota la durada dels drets fins a llur entrada en domini públic i permet la negociació de la retransmissió televisiva de les actuacions que, per decisió de la CCCC, entrin en el calendari tradicional (festes majors, diades de colla, etc.) que responen al model de diada oberta al públic general (ja sigui aïlladament o en recull conjunt amb actuacions d’altres colles, ja sigui de forma íntegra o amb selecció de fragments de les referides actuacions). En particular, habilita la CCCC per a renegociar els acords amb Damm, la CCMA, la XAL i la Generalitat de Catalunya, a fi de garantir la continuïtat de les relacions establertes amb aquestes entitats per a la difusió d’aquest patrimoni immaterial”.

La postura de la Vella i Vilafranca. La CCCC ha lliurat als Castellers de Vilafranca i la Colla Vella la doble proposta de contractes abans que a la resta de colles. El motiu és garantir un consens amb aquestes dues colles que s’hi van oposar a la ratificació que va presentar la CCCC a la seva assemblea i que es va aprovar amb el 90% dels vots. La Junta de la CCCC ha preferit cuinar prèviament un acord amb totes dues colles abans de passar a l’acció que acompanya la cita d’“els acords de l’assemblea són d’obligat compliment”. Aquesta cita la va “recordar” la CCCC als verds en un burofax que responia a un d’anterior dels vilafranquins que “recordaven que la CCCC no podia gestionar els seus drets”.

La proposta de doble contracte, però, no ha generat gaire entusiasme entre les dues colles. La Vella va respondre aviat a la CCCC demanant una reunió, ja que hi havia punts que els generaven dubtes. Dimecres al vespre es van reunir responsables de la colla i de la junta de la CCCC en una trobada cordial i constructiva que va quedar en taules a l’espera que la colla valori tots els punts. Els del Portal Nou ja han demanat, però, que el document quedi acotat en el temps, per evitar comprometre una signatura a un període llarg.

Amb els verds encara no hi ha hagut reunió i no està programada per als propers dies. A la CCCC es considera que hi ha poc interès per trobar un acord per part de la colla, ja que al·leguen que fa més de dues setmanes que tenen la proposta. Els verds, per la seva part, apunten que “fa temps que vam demanar una reunió i ara ens venen amb presses”. Tot i que encara no hi ha una posició oficial, al Figarot no agrada gens la paraula “exclusivitat”. Les relacions entre la CCCC i els Castellers de Vilafranca continuen distants, fredes i amb un punt de tensió.

I ara què? La Coordinadora ha de donar a La Xarxa abans del 5 de juny un document de cessió de drets per part de les colles. Les colles que no signin no podran participar en les retransmissions. Les dues primeres que ho haurien de fer són la Colla Vella i la Colla Joves, ja que és la primera diada programada. Amb tot, la CCCC vol que “per solidaritat del col·lectiu” el lliurament de cessions sigui únic i no hi hagi colles que el facin més tard perquè no participaran en les primeres diades. Els verds, per exemple, no entren en pantalla fins les Santes.

Les properes setmanes, doncs, seran frenètiques. La Colla Vella (i els Castellers de Vilafranca) han de comunicar a la CCCC que accepten el document. La resta de colles també, tot i que el seu vot a favor (excepte els Castellers de Terrassa, que també van votar en contra, però que no n’han fet bandera) a l’assemblea suposa un aval a la pròpia CCCC per a que gestioni els drets de manera col·lectiva.

La Xarxa i Televisió de Catalunya no emetran diades sense el document que els garanteix l’ús de les imatges de les colles i els castellers. Per aquest motiu són a l’espera que aquest permís col·lectiu els arribi de la CCCC. Paral·lelament, la mateixa Xarxa ja ha fet els deures i ha tancat els primers acords amb els ajuntaments que organitzen les diades per a tenir també la cessió en tant que responsables de la convocatòria. Per a les diades convocades per les colles (Tots Sants o la Diada de Minyons), La Xarxa haurà d’efectuar el mateix acord en tant que organitzadores.

SANTI TERRAZA

Foto 1: Castelleres i seguidores de la Colla Vella al Concurs 2016 (Foto: David Oliete)

Foto 2: Els Minyons de Terrassa descarregant el 5de9f al Sant Fèlix del 2016

Foto 3: Torre de 8 sense folre dels Castellers de Vilafranca a Tots Sants 2015 (Foto: Pau Corcelles)

Articles relacionats

La guerra dels drets (Episodi III: L’imperi contraataca)

La guerra dels drets d’image (Episodi II)

La guerra dels drets d’image arriba als castells (Episodi I)

Que la tele ens acompanyi

Cobrar per fer castells

Els castells tenen audiència

Un castell vist per prop de 100 milions de persones