La guerra dels drets (Episodi VI: L’atac dels clons)

La guerra dels drets d’imatge dels castellers ha deixat dos blocs clarament definits i un –encara– indefinit. D’una banda, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella; de l’altra, la pràctica totalitat de la resta de colles grans i mitjanes, que fan costat a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC). I al mig, agafant tesis d’una banda i l’altra, la nau espacial dels Minyons de Terrassa. Dissabte comença el calendari de retransmissions de diades castelleres i, a hores d’ara, no se sap de quina manera La Xarxa i TVC rebran els drets de les dues colles dels Xiquets de Valls, protagonistes de l’actuació de Sant Joan. Sense cessió de drets, no hi ha retransmissió… tot i que això no entra en els plans de cap de les parts que són en conflicte.

Les colles signen. Diumenge passat, la CCCC va lliurar a les colles els dos documents de cessió de drets i dilluns va convocar una reunió a Barcelona per valorar la situació, a la qual van assistir una vintena de colles, entre les quals totes les de 9, excepte els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella i els Capgrossos de Mataró (Aquests darrers, però, va ser per motius d’agenda i no pas perquè estiguin en contra dels plantejaments majoritaris de la CCCC, ja que s’hi han pronunciat a favor). Ahir dimarts, la CCCC va començar a rebre els primers documents de les colles signats amb la cessió i, paral·lelament es va generar un allau de posicionaments a favor de cedir els drets a aquest organisme, a través de tuits de diferents colles que van inundar la xarxa. Amb el missatge “El nostre suport a la @coordinadoraccc per la gestió col·lectiva dels drets d’imatge de totes les Colles Castelleres”, diferents colles van fer públic el seu posicionament i, de retruc, el seu distanciament amb la postura que mantenen verds i rosats.

La divisió entre les dues colles punteres (o potser les tres) i la resta del món casteller està servida. A la reunió de dilluns es van produir diferents intervencions crítiques amb el posicionament i actitud de Vilafranca i Vella. No són opinions noves, ja que des que va esclatar el conflicte fa tres mesos les sensacions que les dues colles punteres volien treure un rèdit particular d’aquest afer han estat generalitzades en diversos racons del panorama casteller. Els responsables de la Coordinadora, fins i tot, van fer dilluns autocrítica per haver volgut sumar aquestes dues colles al document unitari i el retard que això havia generat en el procediment cap a la resta de colles.

Dos blocs… i un tercer. Les divergències de la Colla Vella i els Castellers de Vilafranca respecte la proposta de la CCCC –que secunda la pràctica totalitat de colles– es remunta a l’assemblea del març passat, quan van votar en contra d’un document que ratificava la cessió de drets a la CCCC partint d’un acord de fa vint anys. Des d’aleshores, els verds i els rosats han discrepat de la nova proposta de la CCCC de cessió de drets d’imatge, fins que ha arribat un punt que les negociacions s’han trencat (o si més no, han deixar d’estar actives). Cap de les dues parts està disposada, a hores d’ara, a cedir en els seus plantejaments.

Durant aquest temps, els Minyons de Terrassa han mantingut una actitud de silenci prudent. Però en els darrers dies han efectuat converses amb els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella, ja que hi ha algunes parts del document de la CCCC que no comparteixen. Quines? Els Minyons encara estan estudiant la seva posició final, tot i que no els agrada la cessió de drets intel·lectuals i els vinculats a la imatge. Amb tot, també tenen molt clar que no volen mantenir un pols amb la CCCC a diferència de les altres dues colles, especialment els Castellers de Vilafranca.

Els documents. Els dos documents que les colles han començat a trametre a la CCCC són el Certificat de cessió de drets a la CCCC (llegiu-lo al final d’aquest article) i el model de consentiment que els castellers efectuen cap a la seva colla –i, per extensió, a la CCCC– en la cessió de drets. Aquest darrer requereix la signatura dels castellers a títol individual.

Tots dos documents són –amb lleugeres variacions– els que fa un mes la CCCC va lliurar en exclusiva al Figarot i el Portal Nou, amb l’objectiu de buscar una aproximació que salvés el distanciament amb aquestes dues colles i aconseguir una postura unitària, que finalment no es produirà.

A què s’hi oposen la Colla Vella i els Castellers de Vilafranca? Totes dues colles discrepen de tres punts respecte el document de cessió col·lectiva proposat per la CCCC. D’una banda, que la cessió dels drets sigui per a totes les actuacions i no únicament les programades en les retransmissions conjuntes de La Xarxa i Televisió de Catalunya. D’una altra, que la CCCC pugui efectuar la cessió d’aquests drets a tercers i, per últim, tampoc no volen cedir els drets de propietat intel·lectual, que és una de les condicions que han posat les cadenes per retransmetre les diades. La Xarxa i TVC compleixen, en aquest sentit, les exigències dels seus equips jurídics, que estableixen que no poden efectuar retransmissions sense la cessió de drets d’imatge. En cas contrari, incorrerien en riscos de conseqüències penals, a causa de la nova legislació.

Tant la Vella com els Castellers de Vilafranca estan disposats a cedir els drets a la Xarxa i TVC, però no d’una manera exclusiva. Al que s’hi oposen és a fer-ho en exclusiva a la CCCC.

Parlen els advocats. En els darrers dies, els advocats de la Coordinadora i de la Vella i Vilafranca han realitzat converses per buscar un punt en comú que aconseguís salvar el conflicte. Els contactes han posat de manifest que els juristes de la CCCC són especialitzats en drets, però no han donat fruits i el temps que ha passat ja, junt al manteniment de propostes, fa preveure que no hi haurà acord.

Què passa si no signen? A la junta de la Coordinadora hi ha, com a tot arreu, diferents matisos en la visió dels esdeveniments. Però hi ha unitat absoluta –llevat del representant dels Castellers de Vilafranca, que juga una incòmoda posició (la Vella no hi té representant)– que el document de cessió ha de ser unitari. Ara bé, ja han començat a sentir-se les primeres veus que demanen aplicar un expedient disciplinari greu a les colles que no signin un document, que respon a una aprovació àmplia (el 90%) de l’assemblea. Tan greu que suposés penalització econòmica o, fins i tot, l’expulsió. Fins ara, la CCCC ha obert quatre expedients disciplinares (dos als verds) per assumptes relacionats amb la utilizació de publicitat als elements castellers, però cap d’aquests expedients has anat més enllà. La pregunta és si un organisme representatiu del món casteller es podria permetre el luxe de prescindir de les dues (o les tres) principals colles. La partida és oberta. I on alguns hi veuen un as altres creuen que van de farol. En tot cas, el que no està disposada la CCCC és acceptar cap òrdago.

Al Figarot, però, hi ha la sensació que són l’ase dels cops i han començat a responsabilitzar la CCCC d’aquesta situació. Ahir mateix, el seu president, Joan Badell, va mantenir una llarga conversa telefònica de retrets mutus amb un representant de la CCCC. La millor defensa és un bon atac. Els verds, però, han estat els primers a posar-se les piles –com gairebé sempre– en un punt: la cessió individual de drets dels castellers a les colles. Ja n’han recollit prop de 300 entre els seus components, un paquet més que substancial per anar tranquils. La Vella també n’ha començat a recollir.

Hi haurà retransmissió dissabte? La Xarxa ha donat de termini fins demà dijous per rebre la cessió de drets de les dues colles que protagonitzaran la diada de Sant Joan. A la cadena, tant li fa d’on vinguin, sempre que qui els signi garanteixi que en té la titularitat (és a dir, la cessió).

Els d’una colla (la Joves) arribaran per la via de la CCCC, els de l’altra (la Vella) gairebé segur que no. Els del Portal Nou van intentar la setmana passada un joc a tres bandes i que fos l’Ajuntament de Valls qui cedís els drets de les colles, en tant que organitzador de la diada. Però el consistori no vol, òbviament, entrar en un conflicte de colles. La solució més probable és que sigui la mateixa colla qui cedeixi els drets directament a La Xarxa per a aquesta única diada. Si això fos així s’obriria la porta a una negociació paral·lela i no unitària. En les properes hores hauran de passar coses.

SANTI TERRAZA

CERTIFICAT DE CESSIÓ DE DRETS A LA CCCC
 [El secretari/a de la colla] Certifico:
1.- Que aquesta colla ostenta tots els drets (de propietat intel·lectual i d’imatge) sobre les seves actuacions, enteses aquestes com espectacles que configuren una obra col·lectiva resultat unitari de les diferents aportacions dels seus membres (integrants de les colles i, en el seu cas, músics) i que els mateixos són gestionats pels òrgans de direcció de la mateixa.
2.- Que, en aquest sentit, la colla té aprovats els procediments d’obtenció dels drets d’imatge i dels drets de propietat intel·lectual de tots els seus membres per tal de que es pugui procedir a la fixació, reproducció i difusió de llur imatge (inclosa la dels menors participants) i de les aportacions artístiques dels mateixos.
3.- Que l’obtenció d’aquests drets es fa en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, per a tota la durada dels esmentats drets fins a llur entrada al domini públic i per a un àmbit territorial mundial; i que, alhora, autoritza la fixació de les referides actuacions en tota mena de suports (gràfics, audiovisuals, sonors, etc.) i llur posterior reproducció, distribució,  transformació, comunicació pública i posada a disposició del públic en totes les modalitats actualment conegudes i en tots els mitjans.
4.- Que, en conseqüència, la colla està habilitada per a cedir i que en aquest acte certifica la cessió a la CCCC de tots els drets de les seves actuacions castelleres, incloent tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual que ostenta tant originàriament com per cessió dels seus membres, única i exclusivament per llur retransmissió televisiva i per internet -inclosa la posada a disposició- amb les condicions que seguidament s’estableixen:
a) Aquesta cessió es fa en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, a fi i efecte de que la CCCC, dins de les funcions que té encomanades i sempre en estricte compliment de l’acord d’assemblea aprovat el passat mes de març de 2017 a Mollet del Vallès, pugui procedir a subscriure amb operadors de televisió (únics o en xarxa) a nivell nacional o internacional, els acords que garanteixin la correcta projecció del fenomen casteller tant en un àmbit nacional com universal, pels mitjans més adequats en cada moment (TV, xarxes, Internet, etc.) L’acord de l’Assemblea estableix el compromís de la junta de la CCCC de presentar una nova proposta de cessió o gestió dels drets en l’assemblea general de 2018.
b) Aquesta cessió és doncs d’àmbit mundial, per a tota la durada dels drets fins a llur entrada en domini públic i permet la negociació de la retransmissió televisiva de les actuacions castelleres que formen el calendari tradicional (festes majors, diades de colla, etc.), que responen al model de diada oberta al públic general, ja sigui aïlladament o en recull conjunt amb actuacions d’altres colles, ja sigui de forma íntegra o amb selecció de fragments de les referides actuacions.
c) En particular, habilita la CCCC per a renegociar els acords amb DAMM, la CCMA, la XAL i la Generalitat de Catalunya, a fi de garantir la continuïtat de les relacions establertes amb aquestes entitats per a la difusió d’aquest patrimoni immaterial. L’annex 1 inclou la previsió de diades que TVC i la XAL volen retransmetre per la temporada 2017, previsió que eventualment es pot veure modificada en el decurs de la mateixa.
d) Respecte de les cessions a tercers, la XAL i la CCMA podran lliurement fer-les quan les dites cessions ho siguin per a finalitats informatives, així com a totes les emissores locals integrades a la XAL, a favor de les quals s’estenen les cessions i que no es consideren tercers a aquests efectes. Quan les cessions a tercers siguin per finalitats d’explotació comercial o de comercialització a efectes d’entreteniment, aquestes cessions necessitaran l’autorització prèvia de la colla, que la vehicularà a través de la CCCC. Igualment, en cas que qualsevol operador mostri un interès respecte de les diades cedides no incloses en l’Annex 1, la CCCC haurà de comptar amb l’autorització de la colla per a la seva cessió. En qualsevol cas queda prohibida la cessió o venda d’imatges per a la realització de missatges publicitaris, excepte aquells de promoció de les actuacions castelleres i de les seves difusions pels mitjans de la XAL i de la CCMA.
5.- Que, aquesta cessió en cap cas pot entendre’s que abasti aquelles actuacions castelleres que la colla desenvolupi en accions comercials pròpies, actuacions que es desenvolupin en espais tancats, actuacions realitzades fora de l’àmbit dels Països Catalans i/o actuacions en què tan sols hi actuï una colla, la gestió dels quals segueix sent competència exclusiva i excloent de la colla.
6.- Que la colla manté el dret a fer emissions pròpies en streaming de les diades en què participi, de producció pròpia i exclusivament mitjançant el web o xarxes socials de la pròpia colla -i a posar-les a disposició posteriorment-, i a negociar els drets de les seves actuacions a nivell local i per a finalitats informatives, pel qual aquesta cessió exclusiva és en qualsevol cas compatible amb l’autorització d’enregistraments amb mera finalitat informativa que la pròpia colla pugui  pactar amb els Ajuntaments, ens de televisió locals (TDT o altres) i/o qualsevol mitjà (inclòs Internet) que, en exercici del dret a la informació, vulgui transmetre al públic, per qualsevol mitjà, l’actualitat castellera i que, en qualsevol cas, es farà esment en les autoritzacions a tercers de la reserva de drets a favor de la CCCC.

Foto 1: Visió aèria de la diada de Sant Fèlix de l’any passat, on les quatre colles mantenen posicions divergents respecte la cessió de drets (Fèlix Miró)

Foto 2: Una càmera de TV3 gravant uns castell dels verds, fa uns anys

Foto 3: Una càmera abans de començar la diada dels Quatre Fuets a Berga, fa dues setmanes

Articles relalacionats:

La guerra dels drets (Episodi V: L’amenaça fantasma)

La guerra dels drets (Episodi IV: El despertar de la força)

La guerra dels drets (Episodi III: L’imperi contraataca)

La guerra dels drets d’image (Episodi II)

La guerra dels drets d’image arriba als castells (Episodi I)

Que la tele ens acompanyi

Els efectes col·laterals i l’assegurança