Protegint els drets del fet casteller

Podem evitar que una TV vengui imatges castelleres per fer un anunci? O que aquestes imatges s’utilitzin en un programa d’impacte o d’humor per denigrar el fet casteller? O que un tercer tregui profit econòmic del fet casteller sense que també beneficiï el món casteller? La resposta és que podem i hem de fer-ho. I com podem evitar un ús indegut dels drets televisiu que malmeti la reputació d’una colla o del mateix fet casteller?

Doncs, aprofitant que els castells són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i que la Unesco ha establert a la seva directriu 104 que “els estats parts s’han d’esforçar, en particular mitjançant l’aplicació dels drets de propietat intel·lectual, el dret al respecte de la vida privada i qualsevol altra forma apropiada de protecció jurídica, per a que els drets de les comunitats, els grups i els individus que creen, detenen i transmeten el seu patrimoni cultural immaterial estiguin degudament protegits quan realitzen activitats de sensibilització d’aquest patrimoni o emprenen activitats comercials.” Així doncs, la Unesco ho té claríssim, els drets de propietat intel·lectual s’apliquen també al Patrimoni Immaterial i serveixen per protegir-lo.

En aquest sentit, la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola, tal com està redactada, no exclou la seva aplicació al fet casteller, per la qual cosa els tribunals estarien obligats a fer-ho per evitar l’incompliment de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, signada per Espanya i que protegeix els castells des del moment que van ser inclosos l’any 2010 en el llistat representatiu del Patrimoni Cultural Immaterial. Aquesta interpretació estaria en la línia del que han afirmat reputats juristes especialistes de la matèria en diversos estudis doctrinals, com per exemple la Carmenchu Buganza o l’Ignacio Garrote Fernández-Díez.

Arribat a aquest punt, ens hauríem de preguntar què i a qui protegeix els drets de propietat intel·lectual? En aplicació de la llei, el fet generador de la propietat intel·lectual és l’execució d’un castell per part d’una colla castellera en una determinada diada. També es dedueix de la pròpia llei que els titulars d’aquests drets són els castellers d’una colla que participen col·lectivament en una diada pel fet d’executar un determinat castell, i que el representant dels castellers hauria de ser, en principi, la pròpia colla castellera.

I quins són els drets que tenen els titulars de la propietat intel·lectual per l’execució d’un determinat castell? La llei reconeix dos tipus de drets. En primer lloc, els anomenats drets morals, que inclouen, per exemple, el reconeixement públic de l’autor del castell o el dret a oposar-se a qualsevol deformació, modificació, mutilació o qualsevol atemptat sobre la seva actuació que lesioni el seu prestigi o reputació. La llei també protegeix els drets d’explotació de l’execució dels castells en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública, que no es poden realitzar sense l’autorització de les colles castelleres, excepte, per exemple, per a l’ús en programes informatius castellers. Així doncs, la televisió que retransmeti una diada castellera sense l’autorització de totes les colles participants estarà cometent una il·legalitat i s’arrisca a una demanda judicial de tipus civil, penal o contenciosa administrativa, tal com estableix la llei.

És per tot això que els responsables de les colles castelleres han d’establir les condicions de la cessió dels drets vinculats a la propietat intel·lectual de l’execució dels seus castells, quan acordin l’autorització de les retransmissió televisiva d’una diada. Si no ho fan estarien cometent una greu irresponsabilitat, perquè donarien llibertat al beneficiari de la cessió per a què fes el que volgués, posant en perill la bona imatge del fet casteller i la reputació de la pròpia colla. Jo, d’ells, no m’arriscaria.

ALFONSO GONZÁLEZ BONDIA

Jurista, casteller i membre del Centre de Prospectiva i Anàlisi Castellera (CePAC)

 

Foto: La Colla Vella preparant un castell, al Concurs del 2016 (Foto: Josep Pont)

Articles relacionats:

La guerra dels drets (Episodi VIII: La venjança)

La guerra dels drets (Episodi VII: El retorn del Jedi)

La guerra dels drets (Episodi VI: L’atac dels clons)

La guerra dels drets (Episodi V: L’amenaça fantasma)

La guerra dels drets (Episodi IV: El despertar de la força)

La guerra dels drets (Episodi III: L’imperi contraataca)

La guerra dels drets d’image (Episodi II)

La guerra dels drets d’image arriba als castells (Episodi I)

Que la tele ens acompanyi

Els efectes col·laterals i l’assegurança