Enfonsaments, ensorraments i castells de 10 descarregats

 

JOAN BRUGUÉS, BUBU

S’ha obert una línia de debat sobre el tema dels enfonsaments. S’està proposant que no es consideri descarregat un castell que pateix un enfonsament, tot i haver-lo assolit segons les convencions tradicionalment acceptades.

Vull aportar elements al debat. D’entrada caldria precisar què entenem per enfonsament, clarificar el concepte i detectar en quin tipus de castells i quan es produeixen.

Entenc per enfonsament quan es prodeix el desplom d’una estructura de suport al tronc instal·lada damunt la pinya; o sigui folre, i/o folre i manilles. En aquesta situació, els castellers afectats cauen o es desplomen damunt la soca i han d’intentar descendir de forma anàrquica, intentant danyar el mínim el seu propi cos, el dels companys caiguts o desplomants i el dels companys de la soca…i tothom, fent el que pot, amb saviesa, experiència i habilitat, intenta aconseguir tornar a tocar de peus a terra.

M’agradaria afegir un concepte nou: ensorrament. En aquest cas, la caiguda comporta que fins i tot la gent que està tocant a terra, la soca, acaba caient a terra. Aquí la situació esdevé d’un perill enorme: aixafaments, ofegaments… cal treure de la massa de gent al terra primer els que pujaven, amb rapidesa i agilitat, i els que estan a baix, aguantar com es pugui sense intentar fer massa, excepte mantenir la serenitat i la possibilitat de respirar. Això que defineixo com ensorrament és, en la meva opinió, la situació més extrema i perillosa d’un castell i on es poden donar moltes lesions. Fins i tot riscos de gravetat per amolta gent. Cal evitar sempre com sigui un ensorrament.

Com a resum conceptual:

a) Enfonsament: Situació en què folre i/o manilles es desplomen damunt la soca. Es produeix amb la caiguda d’un castell amb folre i manilles. En alguns casos, pocs, es pot donar la situació que es produeixi la caiguda del tronc, però aquesta no produeixi enfonsament. Per experiència, és habitual que una caiguda de pilar de 8 amb folre i manilles no produeixi enfonsament, i a vegades en el 2de9fm. És difícil que no es produeixi en els castells de 10 si hi ha caiguda. De tota manera hi ha una altra casuística de l’enfonsament; quan, degut a l’esgotament i les posicions forçades de folre i manilles, aquestes estructures es trenquen amb el castell ja descarregat. Per tant hi ha tres tipus d’enfonsament:

– Enfonsament per caiguda del castell. Es produeix la caiguda del castell, ja sigui per situació límit de tronc, folre o maniles o tot plegat. La caiguda arrossega les estructures de suport al tronc que es desplomen damunt la soca.

– Enfonsament per esgotament. Tot i que no hi ha hagut caiguda i el castell es descarrega, el límit físic posicinal d’equilibri i de força, fa que s’enfonsi l‘estructura de folre i manilles damunt la soca. Se sol produir en construccions on folre i manilles han hagut de treballar al límit.

– Enfonsament per mala gestió de la baixada: Tot i que no hi ha hagut caiguda del castell, una baixada violenta i poc acurada, especialment de membres del tronc, esdevé la causa evident de l’enfonsament.

b) Ensorrament: Situació en què la soca acaba caient a terra acomanyant la caiguda d’un castells amb folre i/o manilles. Pràcticament nul·la en Pde8fm i 2de9fm. Pot passar en qualsevol castell de 10, tot i que no és gaire habitual, afortunadament. La protecció contra aquesta perillosíssima situació es resumeix en: Disposar d’un radi de soca com mes gran millor i quan els membres de la soca noten la caiguda, cridar consignes d’apretar al màxim en direcció al centre del castell per compactar l’estructura.

Els enfonsaments es produeixen per les celebracions en el descarregament? o per estress total de folre i manilles en la lluita per descarregar el castell? o depèn com es gestioni tot plegat?

D’entrada, descarto els que es produeixen per caiguda del castell, ja que com he argumentat abans, em sembla una sitació impossible d’evitar en castells de 10. Pel que fa als enfonsaments produits en el procés de descarregada (quan ja es considera el castell descarregat), si voleu podem precisar més. Quantes vegades es va produir la situació descrita l’any 2016?

Observem la taula següent:

Colla Castell de 10 descarregat Data i lloc Comentaris
Vilafranca 3de10fm 30.07.16 Vilanova No hi ha enfonsament

Hi ha celebracions ben gestionades

Construcció molt sobrada per baixar tota la gent de manilles i folre.

Vilafranca 3de10fm 28.08.16 L’Arboç No hi ha enfonsament

Hi ha celebracions ben gestionades

Construcció molt sobrada per baixar tota la gent de manilles i folre.

Vilafranca 3de10fm 30.08.16 Vilafranca No hi ha enfonsament

Hi ha celebracions ben gestionades

Construcció molt sobrada per baixar tota la gent de manilles i folre.

Vilafranca 3de10fm 18.09.16 Tarragona No hi ha enfonsament

Hi ha celebracions ben gestionades

Construcció molt sobrada per baixar tota la gent de manilles i folre.

Vilafranca 3de10fm 02.10.16 Tarragona No hi ha enfonsament

Hi ha celebracions ben gestionades

Construcció molt sobrada per baixar tota la gent de manilles i folre.

Vilafranca 4de10fm 02.10.16 Tarragona Es produeix un enfonsament amb quarts baixant de l’estructura.

Hi ha celebracions. La baixada de quints és bruta i poc assenyada i es pot relacionar amb l’enfonsament, que es pot atribuir a una mala gestió de la descarregada.

Vilafranca 3de10fm 01.11.16 Vilafranca No hi ha enfonsament

Hi ha celebracions ben gestionades

Construcció molt sobrada per baixar tota la gent de manilles i folre.

Vella de Valls 3de10fm 03.08.06 Valls No hi ha enfonsament

Hi ha celebracions ben gestionades

Construcció molt sobrada per baixar tota la gent de manilles i folre.

Vella de Valls 4de10fm 23.10.16   Valls No hi ha enfonsament

Hi ha celebracions ben gestionades

Construcció molt sobrada per baixar tota la gent de manilles i folre.

Vella de Valls 3de10fm 23.10.16   Valls No hi ha enfonsament

Hi ha celebracions ben gestionades

Construcció molt sobrada per baixar tota la gent de manilles i folre.

Minyons 3de10fm 25.09.16   Barcelona No hi ha enfonsament

Hi ha celebracions ben gestionades

Construcció molt sobrada per baixar tota la gent de manilles i folre.

Minyons 3de10fm 20.11.16   Diada No hi ha enfonsament

Hi ha celebracions ben gestionades

Construcció molt sobrada per baixar tota la gent de manilles i folre.

Minyons 4de10fm 20.11.16   Diada Es produeix un enfonsament amb quarts baixant de l’estructura.

Hi ha celebracions, molt escasses. Ara bé, el límit de l’estructura de manilles i folre era al màxim. És coherent qualificar-lo enfonsament per esgotament.

Jove Tarragona 3de10fm 16.10.16 El Vendrell No hi ha enfonsament

Hi ha celebracions ben gestionades

Construcció molt sobrada per baixar tota la gent de manilles i folre.

Resulta de tot plegat que només s’han produït dos enfonsaments el 2016 en castells de 10 considerats descarregats per la convenció tradicional. Tots dos eren el monstre 4de10fm. I es van enfonsar amb quarts baixant. Amb quarts baixant! Només amb quarts al damunt! De veritat algú vol establir que no estan descarregats?

Després de tot el que he vist em sembla que tores les colles fan un esforç per no enfonsar-se en un castell de 10 que descarreguen. De veritat hi ha qui vol penalitzar que no assoleixin la perfecció?

Una celebració pot ser causa d’enfonsament?  Depèn de com es faci. D’entrada un puny enlaire, un hand to hand a les manilles, un petó… no crec que puguin provocar un enfonsament. No descarto que si algú baixa d’una forma violenta i agressiva, allunyant-se d’una celebració assenyada al lloc on ho fa i en el que està fent, això pugui provocar un enfonsament. Ja he fet notar que la situació d’enfonsament a la descarregada no ha estat tant habitual el 2016 com es podria pensar. Només 2; un 14.28 % dels castells de 10 descarregats.

Ara bé, dels dos casos produïts em sembla que hi ha algunes diferències.

En el cas del 4de10fm de Vilafranca al Concurs és més que acceptable l’opinió que la bruta i poc acurada baixada de quints genera uns desequilibris i tensions suficients com per considerar que esdevenen la causa d’un enfonsament que semblava, per la bona execució general, que es podria haver evitat. Alguns castellers no van saber gestionar bé els seus impulsos de joia en la celebració.

L’altre cas del 2016 és el 4de10fm de Minyons. A mi em sembla que, vist el castell en directe i en imatges gravades, el treball extrem i al límit de l’equilibri de les manilles durant l’execució és la causa evident de l’enfonsament.

La pregunta és: Cal penalitzar aquestes situacions? La meva opinió és que ambdós casos compleixen els requisits per considerar el castell descarregat i no seria gens oportú canviar els criteris tradicionals.

Ara bé; les colles tenen un cos tècnic que hauria d’avisar, fer pedagogia i, en el seu cas, cridar l’atenció si detecten mala praxis en una bona gestió del procés de baixada després d’un castell de 10. No sóc contrari a les celebracions; sí considero que cal tenir seny en la seva gestió.

Seria massa dur penalitzar 400 persones per una poca acurada execució d’un parell de persones, però avisar del tema, sí: ”Heu gestionat malament un moment del castell; que no torni a passar”.

No s’ha descarregat si hi ha enfonsament? El tema dels enfonsaments ha generat que hi hagi gent que proposi que un castell no es consideri descarregat fins que tota l’estructura hagi descendit de la pinya, o sigui, que si es produeix un enfonsament a la baixada d’un castell de deu amb quints damunt, no s’ha de considerar descarregat; inclús amb quarts o amb terços. Enfonsament, segons ells, vol dir “castell no descarregat”. Tenint en compte que l’enfonsament en la descarregada es produeix per esgotament, seria per l’esforçada gent de folre i manilles que han pencat fins al límit per aguantar la seva posició i ajudar al màxim en l’execució, una injustícia. Heu aguantat fins al final el castell per descarregar-lo, però heu caigut i per tant, per culpa vostra, no s’ha descarregat el castell. Realment es vol això? D’altra banda, com demostren les dades presentades, les colles s’esforcen per aconseguir que no es produeixi aquesta situació. I si realment hi ha accions de dues, tres persones que gestionen malament la situació…és just penalitzar-ne 400?

I per cert, què s’entén per castell descarregat?

Quan s’ha de considerar un castell descarregat? Un castell és un cicle; una cosa que comença i s’acaba allí on ha començat. En aquest sentit definir un castell com a descarregat és molt senzill. Quan acaba el seu cicle. Per tant és molt fàcil. Un castell de set comença el seu cicle quan pugen terços, un de vuit quan pugen quarts. En quin moment acaba el cicle?La resposta és mot fàcil; en el moment on es retorna, després del carregament, a la situació d’inici de l‘intent. I si en un castell de deu l’inici és quan enfilen els sisens, el descarregament, completar el cicle, es produeix quan baixen sisens. Es pot canviar tot i ser molt revolucionari i dir que el descarregament és quan tothom que està enfilat toca de peus a terra.. Aleshores, essent conseqüents, un castell de deu comença quan pugen segons, i a partir d’allí, amunt! A completar el cicle. De veritat és coherent això?. A mi em sembla que tal com s’ha establert la tradicional convenció està bé. Només és qüestió de bon fer.

Foto: 4de10fm dels Minyons a la seva diada, el 2016

Foto 2: Pde8fm dels Minyons, a l’última Festa Major de Terrassa

Articles relacionats:

Castells a la televisió: la Prehistòria

El valor dels castells

O descarregat, o descarregat

Equiparar castells és possible… si es vol