Serà tan diferent el Concurs?

Tan sols en tres de les 26 edicions celebrades del Concurs, la colla campiona ha validat més d’un castell coronat i mai ha guanyat amb tres castells a mitges. La nova normativa només valida un castell que hagi caigut després de l’aleta i aquesta mesura està generant controvèrsia, tot i no tenir masses exemples pràctics en el passat. El resultat de diumenge passat amb tres castells carregats pels Castellers de Vilafranca ha avivat el debat a les xarxes: hi ha qui extrapola el resultat per denunciar que és una norma equivocada i hi ha qui ho veu com una norma exclusiva del dia del Concurs. També hi ha discussió si aquesta és una mesura efectiva a l’hora d’incentivar el seny.

Amb la nova taula i normativa del Concurs tan sols hi ha dues edicions on no se sap com hauria acabat la cosa per determinar el campió. El 1988, la Colla Joves va validar dos castells carregats i haurien d’haver fet servir les rondes restants per mirar de superar al segon classificat. És l’únic cas des de la represa del torneig l’any 1980. Amb la nova taula, el 1980 la colla campiona també hagués hagut de fer un esforç suplementari per superar la segona, perquè ara el 5de8(c) val menys que el 2de8f descarregat. Són els dos únics canvis aplicant la normativa actual. Mai sabrem que hagués passat ja que les colles actuen segons les normes i puntuacions vigents –que són iguals per a totes–.

Ha estat més habitual veure fallar a la segona classificada –en part lògic perquè de no haver fallat potser hagués vençut–. Hi ha més casos d’un segon classificat amb dos castells carregats que no de la campiona. Però tampoc existeix cap cas amb tres castells carregats per a la sots-campiona. Carregar tres castells és realment estrany i ha penalitzat sempre.

L’octubre del 2018 es posarà a prova la mesura, però l’experiència diu que tan sols el 1988 la colla campiona hagués hagut de sobreposar-se a la invalidació del segon castell carregat. En la passada edició, la del 2016, tan sols tres de les 45 colles participant van validar més d’un castell coronat. Pot passar de tot, però de moment sembla que la norma no hauria d’afectar tan dramàticament com s’està escoltant per a qui no veu bé la restricció a un sol castell només carregat.

Primer i segon classificat en les darreres edicions del Concurs.
En negreta els castells que no haguessin computat amb la normativa actual:

1r classificat 2n classificat
2016: Castellers de Vilafranca 4de10fm 3de10fm 2de8sf(c) Colla Jove Xiquets de Tarragona 3de9fa 5de9f 9de8
2014: Castellers de Vilafranca 3de10fm(c) 2de8sf(c) 3de9fa Colla Vella dels Xiquets de Valls 3de10fm(c) 2de8sf(c) 4de9fa
2012: Castellers de Vilafranca 2de8sf 4de9sf 3de9fa(c) Colla Joves / Colla Vella 5de9f 3de9f 9de8
2010: Castellers de Vilafranca 4de9fa 5de9f Pde8fm(c) Colla Joves Xiquets de Valls 5de9f(c) 3de9f 4de9f
2008: Castellers de Vilafranca 2de8sf(c) 4de9sf(c) 4de9fa Colla Vella dels Xiquets de Valls 5de9f(c) Pde8fm(c)
2006: Castellers de Vilafranca 2de8sf(c) 4de9fa 5de9f Colla Vella dels Xiquets de Valls 4de9fa(c) 5de9f(c) 3de9f
2004: Castellers de Vilafranca 2de8sf(c) 4de9fa Pde8fm Colla Vella dels Xiquets de Valls 4de9fa 5de9f(c)
2002: Castellers de Vilafranca 3de10fm(c) 4de9fa 5de9f Colla Vella dels Xiquets de Valls 5de9f 4de9fa(c)
2000: Colla Vella dels Xiquets de Valls 3de10fm(c) 5de9f 2de9fm Colla Joves Xiquets de Valls 4de9sf(c) 3de9f 2de8f
1998: Castellers de Vilafranca 4de9fa 5de9f(c) 2de9fm Colla Vella dels Xiquets de Valls 5de9f 4de9fa(c) Pde8fm(c)
1996: Castellers de Vilafranca 2de9fm 3de9f 4de9f Colla Vella dels Xiquets de Valls 4de9f 3de9f(c) 5de8
1994: Colla Vella dels Xiquets de Valls 3de9f 4de9f 5de8 Colla Jove Xiquets de Tarragona 3de9f 4de9f 5de8
1992: Colla Joves Xiquets de Valls 3de9f 4de9f 5de8 Colla Vella dels Xiquets de Valls 4de9f 2de8f 3de8
1990: Colla Joves Xiquets de Valls 3de9f 4de9f(c) 2de8f Colla Vella dels Xiquets de Valls 4de9f(c) 2de8f 3de7
1988: Colla Joves Xiquets de Valls 3de9f(c) 4de9f(c) 2de8f Castellers de Vilafranca 3de9f(c) 2de8f 4de8
1986: Colla Vella dels Xiquets de Valls 3de9f(c) 5de8 2de8f Colla Joves Xiquets de Valls 4de9f(c) 2de8f(c) 3de8
1984: Colla Vella dels Xiquets de Valls 4de9f(c) 2de8f 3de8 Castellers de Vilafranca 2de8f 3de8 4de8
1982: Colla Vella dels Xiquets de Valls 4de9f(c) 2de8f 3de8 Castellers de Vilafranca 2de8f(c) 4de8(c) 3de7s
1980: Colla Joves Xiquets de Valls 5de8(c) 3de8 4de8 Colla Vella dels Xiquets de Valls 2de8f 3de8 4de8

JORDINA ARMILLA

Foto: 4de9f carregat de la Colla Joves al Concurs de 1988

Articles relacionats:

Caure al Concurs farà més mal

Per una lectura més castellera del Concurs

Castells a l’abast que cauen

El límit de caigudes