Concurs literari escolar ‘Els Xiquets de Valls’

La Fira Castells –que se celebra aquest cap de setmana al Pati de Valls en el marc del setè Fòrum Casteller de Catalunya– va presentar divendre el nou premi literari Els Xiquets de Valls, convocat per la Revista Castells –amb la col·laboració de Valls i el Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Camp–, que pretén difondre els valors del món casteller entre els alumnes d’educació primària. La primera edició del premi arrenca amb motiu de la diada de Santa Úrsula i està adreçat als alumnes de 5è i 6è d’educació primària dels centres educatius públics de l’Alt Camp.

El premi té dues categories: prosa i poesia, amb treballs inèdits, en llengua catalana. Cada alumne només podrà presentar un treball. Els premis són lots de llibres per als alumnes guanyadors i una dotació econòmica per als seus centres educatius. La concessió es lliurarà en la XII Nit de Castells, que se celebrarà el 27 de gener de 2018 a Valls. El termini per participar finalitza el 22 de desembre.

El jurat està integrat per l’escriptora Margarida Aritzeta, l’editor Jordi Ferré, el periodista Francesc Domènech –que actua com a jurat–, Anna Gispert (presidenta de l’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes); Rosa Rovira (en representació de la Colla Joves) i Xavier Pons (en representació de la Colla Vella).

 

I CONCURS LITERARI ESCOLAR ELS XIQUES DE VALLS

La Revista Castells convoca el I Premi literari escolar Els Xiquets de Valls, amb l’objectiu de difondre i divulgar els valors  del món casteller entre els alumnes d’educació primària.

Hi podran participar tots els alumnes de cicle superior de d’educació primària (5è i 6è) de centres educatius públics, concertats i privats de la comarca de l’Alt Camp.

Els treballs que optin a aquest premi s’han de regir segons les bases següents:

BASES

1.- CARACTERÍSTIQUES

S’acceptaran treballs literaris breus que tractin qualsevol aspecte relacionat amb el món dels castells i el seus valors: solidaritat, treball en equip, esperit de superació, cohesió social, integració, convivència, civisme, compromís, tolerància, amistat, el valor, l’esforç, la cooperació… Els treballs han de ser inèdits, escrits en català, i només s’admetrà un treball per alumne.

Els treballs presentats a aquest premi hauran de ser seleccionats prèviament per un professor/ra del centre educatiu.

Cada centre educatiu podrà presentar al Concurs fins a tres treballs d’entre tots els elaborats pels seus alumnes

S’estableixen dues categories:

 • Prosa
 • Poesia

2.- CONCURSANTS

El concurs va dirigit a tots els alumnes de cicle superior d’ensenyament primari (5è i 6è) de totes les escoles de l’Alt Camp, independentment de la seva titularitat.

3.- PRESENTACIÓ DEL TEXT

Els textos es presentaran amb les següents característiques:

 • Extensió: Els treballs en prosa hauran de tenir entre 1 i 3 pàgines, o l’equivalent mínim d’entre 2.500 i 4.500 caràcters (amb espais inclosos). En el cas de la poesia, el poema, de format lliure, haurà d’ocupar com a màxim una pàgina en format Word.
 • Font: Arial 12, interliniat a 1,50
 • Format DIN A4 amb text justificat

4.- DIFUSIÓ

La Revista Castells farà difusió pública de les bases d’aquest concurs, que els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament a l’Alt Camp faran arribar a tots els centres educatius.

5.- PRESENTACIÓ

Les obres seran trameses a l’adreça electrònica: concursliterari@revistacastells.cat.

Per presentar els treballs caldrà que l’alumne o escola enviïn dos missatges.

El primer ha de tenir les següents característiques:

 • A l’apartar “Assumpte” constarà “Premi “Els Xiquets de Valls”
 • En el cos del missatge constarà el títol del treball presentat, i cap altra dada.
 • S’adjuntarà l’obra en format PDF i WORD, en fitxers que s’anomenaran igual com el títol de l’obra.
 • El contingut del PDF i WORD serà el títol i el text de la narració. Al final del text hi constarà el curs acadèmic, amb el format: 5è o 6è, i l’edat, sense cap altra dada.

El segon missatge de coreu electrònic ha de contenir:

 • A l’assumpte constarà “Premi Els Castells-Dades”
 • En el cos del text constarà el títol de l’obra, i cap altra dada.
 • S’adjuntarà un document PDF, que s’anomenarà igual que el títol de l’obra, i on hi constarà:
  • Títol de l’obra
  • Dades de l’autor/a: nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic
  • Centre educatiu al qual pertany, i dades del centre: Adreça postal, telèfon i correu electrònic.
  • Curs acadèmic de l’alumne
  • Professor i tutor que ha revisat el treball, amb el seu correu electrònic.

En ambdós casos, es confirmarà la recepció dels missatges.

6.- TERMINI D’ADMISSIÓ

La data límit de lliurament dels treballs serà divendres 22 de desembre a les 24h. Passat aquest termini no s’acceptarà cap més obra.

7.- JURAT

El jurat del premi estarà format per:

 • Margarida Aritzeta, escriptora
 • Jordi Ferré, editor
 • Anna Gispert, presidenta de l’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes
 • Xavier Pons, membre de la comissió dels Xiquets de Valls en representació de la Colla Vella
 • Rosa Rovira, membre de la comissió dels Xiquets de Valls, en representació de la Colla Joves
 • Francesc Domènech, periodista, que actuarà com a secretari

La decisió serà inapel·lable i els premis es podran declarar deserts si es considera que els treballs no s’ajusten al tema que es demana.

8.- VEREDICTE

El veredicte del jurat es farà públic durant la setmana del 15 de gener. Els premis es lliuraran durant la celebració de la Nit de Castells, a Valls, el 27 de gener de 2018.

9.- PREMIS

S’estableixen dos premis per a cadascuna de les categories.

 • Primer premi de prosa: Lot de llibres i jocs educatius relacionats amb els castells, i una dotació econòmica de 500 € destinat a l’escola de l’alumne/a guanyador/a.
 • Segon premi de prosa. Lot de llibres i jocs educatius relacionats amb els castells.
 • Primer premi de poesia: Lot de llibres i jocs educatius relacionats amb els castells, i una dotació econòmica de 500 € destinat a l’escola de l’alumne/a guanyador/a.
 • Segon premi de poesia: Lot de llibres i jocs educatius relacionats amb els castells.

10.- EDICIÓ DELS TREBALLS

La Revista Castells es reserva els drets de publicació dels textos premiats, tant en format digital com en paper, a l’Anuari que edita cada any.

11.- CONDICIONS GENERALS

 • Els treballs han de ser inèdits i originals
 • El text, abans de ser presentat, haurà d’haver estat supervisat i corregit per un professor del centre educatiu.
 • Cada centre educatiu haurà de seleccionar prèviament tres treballs per curs d’entre tots els presentats pels seus alumnes per ser enviats al Jurat del premi.
 • El jurat ha de resoldre segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases.
 • La Revista Castells garanteix la privacitat dels originals i les dades dels participants, exceptuant els treballs guanyadors que seran publicats.
 • La presentació dels originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que impliquen.