El nivell del 7de8

Els Xics de Granollers van descarregar ahir el seu primer 7de8, una construcció que havien carregat en dues ocasions abans. Es tracta de la tretzena colla que completa aquesta construcció, que va aparèixer en l’escena castellera el 2011, i l’única que no ha fet castells de 9 que el té en els seus registres.

El 7de8 ha esdevingut un castell recurrent per a colles que fan els bàsics de 9 –com els Castellers de Sabadell i els de la Vila de Gràcia, que són les colles que més el sovintegen–, però també un objectiu alt per altres colles que es troben en nivells diferents: els Xicots de Vilafranca, que fan castells de 9 de manera puntual, l’han assolit enguany per primer cop (en dues ocasions), mentre que per als Xics de Granollers ha estat el se objectiu més ambiciós de les dues últimes temporades.

Els del Vallès Oriental van carregar el 7de8 per primer cop ara fa un any; el van tornar a coronar el passat 2 de juliol a Barberà del Vallès i ahir el van descarregar per primera vegada. En tot aquest temps, els altres castells de 8 que han alçat són el 3 i el 4de8; és a dir, no han provat cap altra construcció de la gamma mitjana o superior de 8. El 7de8 ha estat, en conseqüència, el següent pas per pujar de nivell aquest 2017, tot i que altres temporades, com la de l’any passat, van fer la torre de 8 amb folre o van intentar el 5de8 (fa dos anys). Enguany, la torre ha estat motiu d’una reformulació, que els ha requerit un treball extra: només han fet dues torres de 7, una dada inferior al nombre de 3de8 (cinc) i de 4de8 (vuit descarregats i un coronat).

L’accés dels Xics al 7de8 sense passar per altres estructures mitjanes de 8 és, doncs, una anècdota, especialment motivada pels canvis que han hagut d’aplicar a la torre. La resta de colles que sovintegen aquest castell tenen la torre de 8 amb folre plenament dominada i, de fet, fan castells de 9 amb major o menor assiduïtat.

A la taula de punts del Concurs –que és vàlida per a les sessions de Tarragona, però també per a la seva classificació– el 7de8 és el següent castell puntuat després del 3de8; és a dir, per sota del 2de8 amb folre. És una paradoxa, ja que les colles que es mouen en aquest nivell tenen més facilitat per afrontar la torre de 8 amb folre –un cop tenen una torre de 7 compacta i s’han familiaritzat amb els castells de 8– que no pas el 7de8, per al qual necessiten un planter de castellers de tronc que no sempre en disposen. Hi ha hagut casos en què fins i tot algunes colles han arribat abans a la torre de 8 amb folre que al 3de8 (els Nens del Vendrell i els Castellers de Sant Cugat), aprofitant la velocitat que havien pres i el bon domini del 2de7.

Les colles que no són punteres que han arribat al 7de8 en les dues últimes temporades –a banda dels Xics– tenien la torre de 8 amb folre sota els seus dominis. Són els casos de Marrecs, Sant Cugat o els mateixos Xicots. En tots els casos han evidenciat més facilitats per abordar el 2 folrat que el 7.

La decisió de puntuar la torre de 8 amb folre per sobre del 7de8 està motivada perquè la majoria de vots a la Comissió Assessora del Concurs corresponen a colles grans, per a les quals el 7de8 és poc més que una extensió del 4de8. L’estabilitat que caracteritza al 7de8 aporta solidesa a la seva execució. La millor prova d’això és l’elevada efectivitat que té aquesta construcció. Des que els Castellers de Vilafranca la van estrenar el 2011 no ha registrat cap intent i només set cops ha quedat carregada davant les 112 vegades que s’ha completat. Només una d’aquestes caigudes ha correspost a una colla de gamma extra (la Joves), mentre que les altres han estat dels Castellers de Barcelona (tres), els Xics (dues) i els Marrecs (una).

Les colles que més sovintegen el 7de8 són els Castellers de la Vila de Gràcia (29) i els Castellers de Sabadell (26). Només hi ha quatre colles de 9 que no l’han provat: la Vella –que hi renuncia–, els Xiquets de Reus, els Xiquets de Tarragona i els Nens, que l’han assajat en alguns períodes, tot i que finalment no ha entrat en els seus plans.

SANTI TERRAZA

Foto 1: 7de8 descarreghat ahijó pels Xics de Granollers (F. @InterviuDeTgn)

Foto 2: 7de8 dels Xicots a la diada del Roser

Articles relacionats:

Jornada de 9 i sense fronteres

El 7de8 com a bona opció

Eixamplant la base amb el 7de8 i el 9de7

7de8 o 2de8 amb folre

Menor per a les grans, immens per a les mitjanes

El 7de8, el castell que no cau

El 9de8 i el 7de8, dos castells amb polèmica