V Premi Repsol de Fotografia Castellera

Per les bases següents es convoca el cinquè Premi Repsol de Fotografia Castellera, convocat per la Revista Castells, i que s’atorgarà a la XII Nit de Castells de Valls, el 27 gener del 2018.

El concurs premiarà fotografies realitzades durant la temporada 2017, i s’estableixen dues categories: professional i popular. El patrocini del premi correspon a Repsol.

Categoria professional

 1. S’hi poden presentar fotògrafs professionals amb fotografies castelleres de la temporada 2017 publicades en un mitjà imprès o digital o presentades a una exposició o mostra cultural i artística.
 2. Les fotografies s’enviaran en format digital a l’adreça: info@revistacastells.cat, entre el 15 de desembre de 2017 i el 10 de gener de 2018.
 3. Cada participant pot enviar un màxim de 3 fotografies.
 4. S’entén per fotògraf professional aquella persona que habitualment publica fotografies de manera remunerada en mitjans de comunicació, editorials, exposicions o altres manifestacions periodístiques, culturals o artístiques.
 5. En cas de dubte, el jurat pot demanar als participants que acreditin la seva condició de “fotògraf professional”.
 6. S’entén per fotografia castellera qualsevol instantània que faci referència a un motiu casteller.
 7. S’estableixen cinc premis, el primer dotat en 700 €; el segon en 350 € i el tercer en 150 € i el quart i el cinquè en 100 €
 8. Els participants han de declarar explícitament que tenen els drets de la fotografia presentada, que en cas de litigi ells en són els responsables i que correspon a la temporada 2017.
 9. La Revista Castells podrà reproduir i utilitzar les fotografies rebudes, i es compromet a citar-ne l’autor i el mitjà de comunicació on ha estat publicada anteriorment.
 10. El jurat estarà format per professionals de la fotografia, el periodisme i persones representatives del món casteller.
 11. El veredicte del jurat es farà públic durant la XII Nit de Castells de Valls, el 27 de gener de 2018. En la mateixa Nit s’atorgaran els premis.
 12. Els participants accepten aquestes bases en el moment de presentar-se al premi.

Categoria popular

 1. Convocatòria oberta a qualsevol persona que presenti una fotografia castellera corresponent a la temporada 2017.
 2. Els participants podran penjar les seves fotografies en un espai habilitat per al concurs a la pàgina de Facebook de la Revista Castells (https://fapps.trisocial.com/z/?c=1ug8o1wqh7z29prptgkcx). La participació començarà el 18 de desembre de 2017 i finalitzarà el 15 de gener de 2018.
 3. Cada participant pot participar amb un màxim de tres fotografies.
 4. S’entén per fotografia castellera qualsevol instantània que faci referència a un motiu casteller.
 5. S’estableixen quatre premis, el primer dotat en 300 €, el segon en 150 €; el tercer en 100 € i el quart en 50 €.
 6. Els participants han de declarar explícitament que tenen els drets de la fotografia presentada, que en cas de litigi ells en són els responsables i que correspon a la temporada 2017.
 7. La Revista Castells podrà reproduir i utilitzar les fotografies rebudes, i es compromet a citar-ne l’autor i el mitjà de comunicació on ha estat publicada anteriorment, si aquest és el cas.
 8. Els premis s’atorgaran per votació popular a través de la pàgina de Facebook de la Revista Castells.
 9. Els premis s’atorgaran a la XII Nit de Castells de Valls, el 27 de gener de 2018.
 10. Els participants accepten aquestes bases en el moment de presentar-se al premi.

Foto 1: Fotografia guanyadora del darrer concurs professional (F. Gemma Soldevila)

Foto 2: Fotografia guanyadora del darrer concurs popular (F. Marc Castellà)

Articles relacionats:

Càmeres que retraten la grandesa dels castells

La canalla protagonitza el concurs de fotografia