Els sostres marquen tendència

De reptes al món casteller n’hi ha tant com a colles existeixen. Cada colla és diferent i cada castell pot ser de dificultat diferent: hi ha colles que els pot costat més el 4de8 que el 3de8 o el 4de9f que no el 3de9f. Ara bé, si s’agafen les dades globals de totes les colles s’obté un dibuix on es poden veure quin són els salts o sostres més evidents. El 2de6 és el primer sostre comú i el més freqüent en un món castell on un terç de les colles són de 6. A mida que es va pujant de nivell apareixen nous sostres límit. El 3de7, el 5de7, els bàsics de 8 i el 3de9f són els altres sostres més comuns del món casteller actual.

Una manera de veure com està el món casteller és a partir del millor castell de cada colla. També és la manera de veure si l’ordenació de la taula de punts del concurs es correspon al que a les colles, majoritàriament, els costa més.  El 2de6 és el castell sostre per la majoria de colles de 6 que són un terç del centenar del món casteller. L’any passat i en aquest inici de 2018 s’està veient com el 2de6 suposa el sostre per les colles modestes. Després hi tenen el 3de7, enguany també hi trobem el 3de6 amb l’agulla per les més petites. Amb les dades a la mà també es pot deduir que alguns castells no són sostre: per poc ús o perquè són menys assequibles del que hom pensa.

L’any passat, i en el que portem d’aquest, no hi cap cap colla amb el 4de7 com a sostre. Comprovant les dades de les colles afectades s’observa que totes les colles que fan el 4de7 també fan el 3de7, però no al contrari. El mateix passa entre el 5de7 i el 7de7: no hi ha cap colla que tingui el 7de7 com a millor castell i no totes les colles que van fer el 5de7 van  acabar fent el 7de7. Els dubtes sobre la dificultat de cada castell no és un debat exclusiu dels grans castells.

El sostre marca el nivell de cada colla i en el seu conjunt dibuixa una tendència. Hi ha castells que no són sostre i que deixen entreveure que són propis de colles fan castells de major valor. El 4de7, el 7de7, el castells de 8 amb l’agulla, el 9de8… són castells propis de les colles que fan quelcom més.

Gràfic amb el sostre de les 90 colles convencionals del 2017. Número de colles:

En el que portem de temporada ja s’han començat a marcar aquests sostres de nivell. El 3de7 i el 2de6 són fronteres per a les colles modestes i el 3de6 amb l’agulla per a les més petites. El 5de7 i els bàsics de 8 representen un salt de nivell i el 3de9 amb folre el sostre inicial per a les colles grans. Enguany, a aquestes alçades de temporada apareix excepcionalment el 5de9 amb folre com a sostre màxim: el 9de8 o el 2de9fm havien estat habitualment els primers sostres per sobre 3de9f.

Gràfic amb el sostre de 89 colles convencionals a 3 de juny de 2018. Número de colles:

JORDINA ARMILLA

Foto: 2de8f dels Moixiganguers, el dissabte passat a Sant Quintí (F. Fèlix Miró)

Articles relacionats:

Els límits per trencar

Els sostres de les colles creixen

10 colles amb sostre de 8 bàsic

Els sostres castellers