Menys castells i més caigudes

La temporada 2018 s’ha saldat amb gairebé 7.000 castells provats, uns 200 menys que el 2017, i amb un lleuger repunt de les caigudes que se situa en el 4,1% general, quatre dècimes més que la temporada anterior. En nombre absolut, la Colla Joves i els Castellers de Vilafranca han tornat a ser les colles que més han caigut durant l’any, mentre que les que lideren el rànquing de seguretat són els Castellers de Berga, els Al·lots de Llevant i la Colla Castellera de Figueres. En general, tot i fer-se menys castells, s’ha caigut més, tant quantitativament com en percentatges, que el 2017.

A la base de dades de la CCCC / CJXT apareixen registrades 6.909 construccions de castells de 6 i pilar de 5 en amunt. (Els pilars de 4, que en són prop de 5.000, no estan inclosos en aquesta anàlisi per no distorsionar el còmput general). En aquest registre hi són totes les colles de la Coordinadora (convencionals i universitàries), però no les colles en formació o les de l’exterior. En total, són uns 200 i escaig castells menys que l’anterior campanya i amb un augment de caigudes.

Enguany, l’índex de caigudes se situa en el 4,1% i la xifra global arriba als 250 entre coronats i fallits. El 2017 va ser del 3,7% de caigudes, amb 232 caigudes. Menys castells i més caigudes no és un bon símptoma i indica un relaxament o empitjorament de les condicions en què s’afronten els castells. El nivell casteller també va pujar en alguns casos del 2018, però no va ser generalitzat i no pot ser interpretat com a causa de l’augment de caigudes.

La Colla Joves Xiquets de Valls va tornar a ser la colla que va caure més: va registrar 16 caigudes, igual que el 2017. Els Castellers de Vilafranca van tornar a ser la segona colla amb més ensurts, amb 13 llenyes, tot i baixar en nombre respecte a l’anterior curs. El tercer lloc és per a la Colla Vella dels Xiquets de Valls que va caure 12 cops –bastants més que la temporada abans–. Les tres colles més grans van registrar més castells que el 2017, però de diferent manera: les colles de Valls van augmentar el nombre de grans castells provats i els verds van disminuir la freqüència.

Grans castells validats (d+c) i provats per les colles de 9 (2018-2014):

La Colla Vella ha estat l’única colla de 9 que ha pujat, cada any, en nombre de grans castells provats i assolits en el darrer trienni. Els rosats van provar 61 grans castells –el 2017 van ser 55 i el 2016, 50–. Per contra, els verds han passat dels 81 del 2016, als 74 del 2017 i els 58 del 2018. Les úniques colles que han provat i aconseguit més castells de 9 enguany, respecte l’anterior, han estat les dues colles de Valls i els Xiquets de Reus.

La majoria de colles han caigut més enguany. Però hi ha colles que no han caigut gens. Entre les que han sumat més de 50 castells i sense cap caiguda, hi són els Castellers de Berga, els Al·lots de Llevant, la Colla Castellera de Figueres, els Castellers d’Altafulla, els Xiquets de Vila-seca i els Xiquets de Cambrils. Entre les que han caigut menys que l’any 2017 hi ha Castellers de Vilafranca, Minyons de Terrassa, Jove de Tarragona, Bordegassos de Vilanova, Castellers de l’Alt Maresme, Xics de Granollers, Jove de Barcelona, Jove de Sitges, Xiquets de Reus, Brivalls de Cornudella i Castellers de Sant Feliu.

Colles que han provat més de 50 castells a la temporada 2018 o 2017. p: provats. c+if: caiguts
vermell: colles que han caigut més, taronja: igual nombre de caigudes, groc: menys caigudes, verd: cap caiguda.

JORDINA ARMILLA

Foto: 2de7 de la Colla Castellera de Figueres a la primera sessió del Concurs