El sostres comuns del 2018

El món casteller actual compta amb prop d’un centenar de colles convencionals que fan castells de 6 en amunt. Són les integrants del gran circuit casteller que anualment lluita per l’autosuperació. Durant el 2018 el sostre màxim més comú entre totes va ser el 2de6, pel que fa els castells, i el pilar de 5, pel que fa als espadats. El 3de7, el 5de7 i el 2de7 van ser els altres sostres més comuns per una vintena de colles.

L’anàlisi, a partir de les dades del Baròmetre Casteller 2018 amb els tres millors castells i pilar de cada colla, indica que el món casteller és molt heterogeni i amb un terç de colles que tenen el 2de6 com un dels seus tres millors castells. El pilar de 5 és el millor espadat per més de la meitat de les colles –nou van tenir un pilar més gran i un terç, 32, es van quedar amb el pilar de 4–-.

El 3de7, junt amb el 3de6a i 4de6a, va ser el segon sostre més comú d’entre totes les colles. 21 colles van tenir el 3de7 entre les seves millors prestacions de la temporada 2018. El 5de7 i el 2de7 el van tenir 18 colles –marcant un altre topall–. El 4de8, el 2de8f i el 3de9f van marcar un altre sostre per a deu colles.

Aquesta estadística revela on són els salts qualitatius i on les colles situen les seves fites més altes. També indica que alguns castells no se situen com a sostre màxim: bé sigui perquè no són assequibles per a les colles d’un nivell més baix o les colles que fan uns determinats castells acaben fent de superiors. És el cas del 9de7 o els castells de 8 amb l’agulla que no els va tenir ningú la temporada com a un dels seus tres millors castells. Entre les colles més petites el 3de6 per sota o el 7de6 no és un castell que dominin i tan sols una colla els va fer. Entre les colles més grans hi ha una única colla amb el 9de8 com a un dels tres millors castells de l’any i cap amb el 3de8 per sota: poc interessants per les colles més potents i inaccessibles per les altres.

Sostre més comú. El gràfic mostra el nombre de colles que van tenir aquests castells com un dels seus tres millors castells i pilar de l’any. Exemple: 30 colles van tenir el 2de6 com un dels seus tres millors castells del 2018.

JORDINA ARMILLA