Lectura obligada

La biblioteca castellera

La bibliografia castellera creix de manera constant. En l’actualitat, 200 llibres estan dedicats íntegrament als castells, sigui des d’una perspectiva...