Reportatges

Madurant valors

Que els castells s’utilitzin en la publicitat no és ni una cosa nova ni sorprenent. Comunicativament, tenen una gran capacitat de transmetre emocions,...